خاطره (۶۳۸ تصویر)

🌵💚تقصیر شما نیستما سست عنصریم که میبینیم و نمیفهمیم لمس میکن...
۰

🌵💚تقصیر شما نیستما سست عنصریم که میبینیم و نمیفهمیم لمس میکن...

🌵💚مشت می کوبم بر درپنجه می سایم بر پنجره هامن دچار خفقانم خف...
۰

🌵💚مشت می کوبم بر درپنجه می سایم بر پنجره هامن دچار خفقانم خف...

🌵💚تکه ای از روحم خیلی درد می کند!آنجایش که...پر بود از شیطنت...
۰

🌵💚تکه ای از روحم خیلی درد می کند!آنجایش که...پر بود از شیطنت...

🌵💚من فکر نمی‌کنم که اندوهِ یک آدم به هنگامِ ترکِ چیزی ناشی ا...
۰

🌵💚من فکر نمی‌کنم که اندوهِ یک آدم به هنگامِ ترکِ چیزی ناشی ا...

هفت تیر
۰

هفت تیر

🌵💚دلم می گیرد."دلم" برای "دلم" می گیرد برای غربت غریبانه اش ...
۰

🌵💚دلم می گیرد."دلم" برای "دلم" می گیرد برای غربت غریبانه اش ...

#خاطره جان دختر دیروز مامان امروز روزت مبارڪ💕💕💕💕
۱۵

#خاطره جان دختر دیروز مامان امروز روزت مبارڪ💕💕💕💕

🌵نمی گذرددلم از تو...در عجبماینگونه کهدوستت دارم...نه در آغو...
۰

🌵نمی گذرددلم از تو...در عجبماینگونه کهدوستت دارم...نه در آغو...

خاطره نگاری
۸

خاطره نگاری

#ایران #ایرانی #ایرانگردی #خوشمزه #رفیق #تهران #تهرانگردی #خ...
۱

#ایران #ایرانی #ایرانگردی #خوشمزه #رفیق #تهران #تهرانگردی #خ...

#ایران #ایرانی #ایرانگردی #خوشمزه #رفیق #تهران #تهرانگردی #خ...
۰

#ایران #ایرانی #ایرانگردی #خوشمزه #رفیق #تهران #تهرانگردی #خ...

#ایران #ایرانی #ایرانگردی #خوشمزه #رفیق #تهران #تهرانگردی #خ...
۰

#ایران #ایرانی #ایرانگردی #خوشمزه #رفیق #تهران #تهرانگردی #خ...

- بِنآمِ‌خُدآ‌-بِح‌کَصی‌دِل‌بَصتَم‌کِح‌دِل‌نَدآش🕊⃟꙰🌿 #ᶠᣕᐪᵂ≤☕...
۲

- بِنآمِ‌خُدآ‌-بِح‌کَصی‌دِل‌بَصتَم‌کِح‌دِل‌نَدآش🕊⃟꙰🌿 #ᶠᣕᐪᵂ≤☕...

قاصد منزل سلمی که سلامت بادشچه شود گر به سلامی دل ما شاد کند...
۴

قاصد منزل سلمی که سلامت بادشچه شود گر به سلامی دل ما شاد کند...

گوهر پاک تو از مدحت ما مستغنیستفکر مشاطه چه با حسن خداداد کن...
۱۵

گوهر پاک تو از مدحت ما مستغنیستفکر مشاطه چه با حسن خداداد کن...

🌵💚طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند😭💔...پیرم و گاهی دلم یاد ...
۰

🌵💚طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند😭💔...پیرم و گاهی دلم یاد ...

#خاطره...👰❤
۰

#خاطره...👰❤

🌵💚زیر آوار آخرین حـرف هایت جا مانده‌ام…بی انصاف نمی‌دانیحــر...
۰

🌵💚زیر آوار آخرین حـرف هایت جا مانده‌ام…بی انصاف نمی‌دانیحــر...