خاطراتی (۳۵ تصویر)

#برگردیم‌به‌زمان‌های‌قدیم #به‌ماتکنولوژی‌نیامده‌جانم :smilin...
۱

#برگردیم‌به‌زمان‌های‌قدیم #به‌ماتکنولوژی‌نیامده‌جانم :smilin...

لعنت به تمام #خاطراتی کهبی‌خیالمان نمی شوند..در را هم که ببن...
۳

لعنت به تمام #خاطراتی کهبی‌خیالمان نمی شوند..در را هم که ببن...

. :memo::thought_balloon:. ته #اتوبوس، آن #صندلی آخر، کنار ش...
۵

. :memo::thought_balloon:. ته #اتوبوس، آن #صندلی آخر، کنار ش...

تحقیق: #زندگینامه #شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی  فایل: #ورد و...

تحقیق: #زندگینامه #شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی  فایل: #ورد و...

#روزهای رفته زندگی را #ورق میزنمچه #خاطراتی که #زنده نمیشوند...
۱۱

#روزهای رفته زندگی را #ورق میزنمچه #خاطراتی که #زنده نمیشوند...

نمیرود ز #یادم تمام #خاطراتی که #عاشقانه سر شد ..
۴۲

نمیرود ز #یادم تمام #خاطراتی که #عاشقانه سر شد ..

#مهم نیست اکنون #زندگی ام چگونه می گذردعاشق #خاطراتی هستمکه ...

#مهم نیست اکنون #زندگی ام چگونه می گذردعاشق #خاطراتی هستمکه ...

بعضی وقتها خاطره ها مون چه عجیب میشنبعضی وقتها می خندیم به خ...

بعضی وقتها خاطره ها مون چه عجیب میشنبعضی وقتها می خندیم به خ...

و #روزی میرسد که #فرزندتان از شما میپرسد چند بار #عاشق شده ا...
۵۴

و #روزی میرسد که #فرزندتان از شما میپرسد چند بار #عاشق شده ا...

و #روزی میرسد که #فرزندتان از شما میپرسد چند بار #عاشق شده ا...
۴

و #روزی میرسد که #فرزندتان از شما میپرسد چند بار #عاشق شده ا...

مهم نیست اکنون #زندگیم چگونه می گذرد,#عاشق آن #خاطراتی هستم ...
۲

مهم نیست اکنون #زندگیم چگونه می گذرد,#عاشق آن #خاطراتی هستم ...

و #روزی میرسد که #فرزندتان از شما میپرسد چند بار #عاشق شده ا...

و #روزی میرسد که #فرزندتان از شما میپرسد چند بار #عاشق شده ا...

و #روزی میرسد که #فرزندتان از شما میپرسد چند بار #عاشق شده ا...
۳۲

و #روزی میرسد که #فرزندتان از شما میپرسد چند بار #عاشق شده ا...

#عطرها بی رحم ترینعناصر زمین اند..بی آنکه بخواهیمی برندت تا ...

#عطرها بی رحم ترینعناصر زمین اند..بی آنکه بخواهیمی برندت تا ...

#خاطراتی از سیره عملی شهدا_در موضوع مقابله با گناه_به همراه ...

#خاطراتی از سیره عملی شهدا_در موضوع مقابله با گناه_به همراه ...

#خاطراتی از سیره عملی شهدا_در موضوع مقابله با گناه_به همراه ...
۱

#خاطراتی از سیره عملی شهدا_در موضوع مقابله با گناه_به همراه ...