خاصـ (۸ تصویر)

یڪـے عَ #خاصیـٺـ ما #بارسایے ها #خاصـّ بودنع:blue_heart::hea...
۱۸

یڪـے عَ #خاصیـٺـ ما #بارسایے ها #خاصـّ بودنع:blue_heart::hea...

به #جرعت میتونم بگم #خاصـ ترینا کل #کیپاپـ اینـ #عشقانـ:smil...

به #جرعت میتونم بگم #خاصـ ترینا کل #کیپاپـ اینـ #عشقانـ:smil...

عشقمـ شدعـ خونمـارعـ مگعـ چیعـ اصلا منـ پرسپولیسیـ نیستمـپرس...
۸

عشقمـ شدعـ خونمـارعـ مگعـ چیعـ اصلا منـ پرسپولیسیـ نیستمـپرس...

♡♡♡♡♥♡♡♡♡—————  —————اگر روزی رسیدی که من نبودم تــمام وصیــ...
۳

♡♡♡♡♥♡♡♡♡————— —————اگر روزی رسیدی که من نبودم تــمام وصیــ...

منـ خودمـ کادو هستمـ#تیر#خاصـ
۶

منـ خودمـ کادو هستمـ#تیر#خاصـ

#شــاخـ نیستـــمـ چـونـ گــاو نیستـــمـ#خاصـ نیستـــمـ چـونـ...
۲

#شــاخـ نیستـــمـ چـونـ گــاو نیستـــمـ#خاصـ نیستـــمـ چـونـ...

digikala