خاری (۵ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

✔    ️✅    گفت روزی بوته #خاری با #گلیمن چرا یک بوته خار زشت...
۲۳۷

✔ ️✅ گفت روزی بوته #خاری با #گلیمن چرا یک بوته خار زشت...

#وصیتنامه#شهیدحسین_بیدخ:tulip::hibiscus:هر #نفسی مزه‌ ی #مرگ...

#وصیتنامه#شهیدحسین_بیدخ:tulip::hibiscus:هر #نفسی مزه‌ ی #مرگ...

این فرد کیست؟کسی است که #تخریب شد،کتک خورد،تهدید شد،به خانوا...
۱۴

این فرد کیست؟کسی است که #تخریب شد،کتک خورد،تهدید شد،به خانوا...

..صورت من غنچه #گل وجود من است آن را در حصار #چادرم قاب میگی...

..صورت من غنچه #گل وجود من است آن را در حصار #چادرم قاب میگی...