خاتون (۶۷ تصویر)

🌵💚طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند😭💔...پیرم و گاهی دلم یاد ...

🌵💚طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند😭💔...پیرم و گاهی دلم یاد ...

🌵💚زیر آوار آخرین حـرف هایت جا مانده‌ام…بی انصاف نمی‌دانیحــر...
۳

🌵💚زیر آوار آخرین حـرف هایت جا مانده‌ام…بی انصاف نمی‌دانیحــر...

🌵💚بیهوده که عاشقت نیستمدیگران گونه‌های گلگونم را می‌خواهندتو...

🌵💚بیهوده که عاشقت نیستمدیگران گونه‌های گلگونم را می‌خواهندتو...

🌵💚نه چراغی برای ماندن وُ نه چمدانی که سهمِ سَفَر ...تنها می‌...

🌵💚نه چراغی برای ماندن وُ نه چمدانی که سهمِ سَفَر ...تنها می‌...

🌵💚ما تهِ تمامِ دوست داشتن ها را رفته اییماینقدر نگویید این ی...

🌵💚ما تهِ تمامِ دوست داشتن ها را رفته اییماینقدر نگویید این ی...

🌵💚آمده بودم که بمانماثاثه ام را به قصد ماندن آورده بودم،دوست...

🌵💚آمده بودم که بمانماثاثه ام را به قصد ماندن آورده بودم،دوست...

🌵💚خلع سلاحم کردی و حالا در چنته‌ام چیزی به جز غم نیستدر آینه...

🌵💚خلع سلاحم کردی و حالا در چنته‌ام چیزی به جز غم نیستدر آینه...

🌵💚جمعـــهبه زبان دلتنگی حرف میزندچـرا کـه در جمعـــه ها بعضی...

🌵💚جمعـــهبه زبان دلتنگی حرف میزندچـرا کـه در جمعـــه ها بعضی...

🌵💚شب خاطرات را بیدار میکندو چشم هایمان خواب را به فراموشی می...

🌵💚شب خاطرات را بیدار میکندو چشم هایمان خواب را به فراموشی می...

@shenavar.81فقط تو لیلا بشو تا آخر راهو هستم... #مهراب #مهرا...
۴

@shenavar.81فقط تو لیلا بشو تا آخر راهو هستم... #مهراب #مهرا...

@shenavar.81خداحافظ خاتون بی سایه... #مهراب #مهراب_خسته_صدا ...
۲

@shenavar.81خداحافظ خاتون بی سایه... #مهراب #مهراب_خسته_صدا ...

@shenavar.81با افتخار خاتون...https://s1.pardismusics.com/Mu...
۱

@shenavar.81با افتخار خاتون...https://s1.pardismusics.com/Mu...

@shenavar.81صدای شکستن تو خونه همش داد و بیدادمادرم بااشک چش...

@shenavar.81صدای شکستن تو خونه همش داد و بیدادمادرم بااشک چش...

@shenavar.81اصلا قسمت نمیشه انگار تو مال من بشیانگار خدا هم ...

@shenavar.81اصلا قسمت نمیشه انگار تو مال من بشیانگار خدا هم ...

@shenavar.81چرا هر کی به ما که میرسه فقط خیانت میکنهچرا باید...

@shenavar.81چرا هر کی به ما که میرسه فقط خیانت میکنهچرا باید...

@shenavar.81ببین اللّه وکیلی کمرمو بد خورد کردیاینم میگذره.....
۶

@shenavar.81ببین اللّه وکیلی کمرمو بد خورد کردیاینم میگذره.....

دختران جذاب ایرانی
.
.
.
 #دوست  #خاتون #لبخند
 #تفریح #قدیم...
۱

دختران جذاب ایرانی . . . #دوست #خاتون #لبخند #تفریح #قدیم...