حیوان_آزاری (۲۰ تصویر)

انسان اگر دوست و رفیق با وفا و مهربان انسانی نداشته باشد، لا...
۵

انسان اگر دوست و رفیق با وفا و مهربان انسانی نداشته باشد، لا...

:heavy_large_circle:️  حیوان آزار واقعی اونیه که حیوان رو از...

:heavy_large_circle:️ حیوان آزار واقعی اونیه که حیوان رو از...

:large_red_circle: ماجرای #تجمع  و #اعتراض دم #شهرداری #تهرا...

:large_red_circle: ماجرای #تجمع و #اعتراض دم #شهرداری #تهرا...

انسانیتی که نابود شد وقتی به حیوان رحم نمیشه توقعی نباید داش...
۲

انسانیتی که نابود شد وقتی به حیوان رحم نمیشه توقعی نباید داش...

#حیوان_آزاری_بدست_شهرداری #حیوان_آزاری #کشتار_با_اسید #کشتار...

#حیوان_آزاری_بدست_شهرداری #حیوان_آزاری #کشتار_با_اسید #کشتار...

#حیوان_آزاری_بدست_شهرداری #حیوان_آزاری #کشتار_با_اسید #کشتار...

#حیوان_آزاری_بدست_شهرداری #حیوان_آزاری #کشتار_با_اسید #کشتار...

#حیوان_آزاری_بدست_شهرداری #حیوان_آزاری #کشتار_با_اسید #کشتار...
۵

#حیوان_آزاری_بدست_شهرداری #حیوان_آزاری #کشتار_با_اسید #کشتار...

:large_red_circle: قدیما #مادرسگ و #پدرسگ فحش بود.. الان شده...
۳

:large_red_circle: قدیما #مادرسگ و #پدرسگ فحش بود.. الان شده...