حیا_و_عیب_پوشی (۱ تصویر)

:sparkles: حکمتی از نهج‌البلاغه حضرت علی«ع»:open_book: موضوع...
۲

:sparkles: حکمتی از نهج‌البلاغه حضرت علی«ع»:open_book: موضوع...