حکومتی (۲۵ تصویر)

#حکومتی منم😊🖕🏽

#حکومتی منم😊🖕🏽

استوری میلاد اعظمی🤔 #دانشخر #الکیسه #طویله خسروانی #کیسه الس...

استوری میلاد اعظمی🤔 #دانشخر #الکیسه #طویله خسروانی #کیسه الس...

بشاش سرپا ب سوگولی حکومت😏⁦🖕🏿⁩💩#کیسه #حکومتی #سوگولی

بشاش سرپا ب سوگولی حکومت😏⁦🖕🏿⁩💩#کیسه #حکومتی #سوگولی

سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مق...

سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مق...

:triangular_flag_on_post: اینکه بیای وسط بازار #دین_فروشی و ...
۱

:triangular_flag_on_post: اینکه بیای وسط بازار #دین_فروشی و ...

- اون لیگ ایرانه؟+ آره.- بزن یه شبکه دیگه، ما فقط لیگای خارج...

- اون لیگ ایرانه؟+ آره.- بزن یه شبکه دیگه، ما فقط لیگای خارج...

وقتی یادت میاد آخرین باری که رفتی زیر پرسپولیس، چهارسال اون ...
۲

وقتی یادت میاد آخرین باری که رفتی زیر پرسپولیس، چهارسال اون ...

بازی پرسپولیس با ماشین سازی وقتی سکوها به تحریک خطیبی واکنش ...

بازی پرسپولیس با ماشین سازی وقتی سکوها به تحریک خطیبی واکنش ...

ازالان برای #اجتماع #حکومتی روز دوشنبه ساعت 2/30میدان انقلاب...
۵

ازالان برای #اجتماع #حکومتی روز دوشنبه ساعت 2/30میدان انقلاب...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:large_red_circle:پنج روز پیش....:diamond_shape_with_a_dot_i...
۲

:large_red_circle:پنج روز پیش....:diamond_shape_with_a_dot_i...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

عنمغزای‌حکومتی:pile_of_poo: #کیسه‌کش #سوگولی #حکومتی #تبانی ...

عنمغزای‌حکومتی:pile_of_poo: #کیسه‌کش #سوگولی #حکومتی #تبانی ...

:face_with_tears_of_joy::grinning_face_with_smiling_eyes:فاا...

:face_with_tears_of_joy::grinning_face_with_smiling_eyes:فاا...

حقیرای‌شخمی:splashing_sweat_symbol::pile_of_poo: #کیسع‌کش #ل...

حقیرای‌شخمی:splashing_sweat_symbol::pile_of_poo: #کیسع‌کش #ل...

#perspolis:heavy_black_heart: خدا خرو شناخت ڪه بهش شاخ نداد:...
۹

#perspolis:heavy_black_heart: خدا خرو شناخت ڪه بهش شاخ نداد:...

#مطلق دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است.در #لغت به معنای: #ر...

#مطلق دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است.در #لغت به معنای: #ر...