حوزوی (۳۳ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

...اگر اذن دهیمی‌خواهم اگر اذن دهی یار تو باشمتا صبح فرج عاش...

...اگر اذن دهیمی‌خواهم اگر اذن دهی یار تو باشمتا صبح فرج عاش...

به بهانه روز نسیم مهر#فرهنگ_اصطلاحات_طلبه_گرامتبلیغ در اماکن...

به بهانه روز نسیم مهر#فرهنگ_اصطلاحات_طلبه_گرامتبلیغ در اماکن...

طلبگی تعطیلی ندارد!این روزها فصل داغ امتحانات حوزه علمیه است...
۱

طلبگی تعطیلی ندارد!این روزها فصل داغ امتحانات حوزه علمیه است...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

#عکس_و_مکث و احساس شما.✔دیدگاه یا احساس شما نسبت به تصویر چی...

#عکس_و_مکث و احساس شما.✔دیدگاه یا احساس شما نسبت به تصویر چی...

...پیمبرانهحالا پیمبرانه شدی ره نمای منبا تو بهشت میشود اینگ...

...پیمبرانهحالا پیمبرانه شدی ره نمای منبا تو بهشت میشود اینگ...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

#عکس_و_مکث و احساس شما.✔دیدگاه یا احساس شما نسبت به تصویر چی...

#عکس_و_مکث و احساس شما.✔دیدگاه یا احساس شما نسبت به تصویر چی...

...پیمبرانهحالا پیمبرانه شدی ره نمای منبا تو بهشت میشود اینگ...

...پیمبرانهحالا پیمبرانه شدی ره نمای منبا تو بهشت میشود اینگ...

...پیمبرانهحالا پیمبرانه شدی ره نمای منبا تو بهشت میشود اینگ...

...پیمبرانهحالا پیمبرانه شدی ره نمای منبا تو بهشت میشود اینگ...

#عکس_و_مکث و احساس شما.✔دیدگاه یا احساس شما نسبت به تصویر چی...
۱

#عکس_و_مکث و احساس شما.✔دیدگاه یا احساس شما نسبت به تصویر چی...

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...
۲

برای وضو، یخ حوض را می‌شکست!یک سال در قم خیلی برف آمده بود، ...

#شوق_دیدار تو لبریز شد از جام وجودمسالهاست #شوق_دیدار تو از ...

#شوق_دیدار تو لبریز شد از جام وجودمسالهاست #شوق_دیدار تو از ...

آب نبات چوبی های شیرین و دردسر ساز!یادم هست سال 83 همزمان با...
۱

آب نبات چوبی های شیرین و دردسر ساز!یادم هست سال 83 همزمان با...

یک خاطره، یک سواللطفا از دیدن اینهمه طلبه تعجب نکنید. در واق...
۲

یک خاطره، یک سواللطفا از دیدن اینهمه طلبه تعجب نکنید. در واق...

.#طلبه_نگار ، سایت #طلبه_گرام.✔پس از درخواست و مطالبه متعدد ...

.#طلبه_نگار ، سایت #طلبه_گرام.✔پس از درخواست و مطالبه متعدد ...

لبخندهای کوچک اما قیمتی!بعضی لبخندها را با همه کوچکی و سادگی...

لبخندهای کوچک اما قیمتی!بعضی لبخندها را با همه کوچکی و سادگی...

#خودرو_طلبه_گرام / ششاز بین رفتن اسلام و جمهوری اسلامی!یـکـی...

#خودرو_طلبه_گرام / ششاز بین رفتن اسلام و جمهوری اسلامی!یـکـی...

روحانیت، خودرو و ساده زیستیدر هفته های گذشته یادداشتهایی را ...

روحانیت، خودرو و ساده زیستیدر هفته های گذشته یادداشتهایی را ...