حواسمان (۹ تصویر)

براے خواهران وبرادران مجردم...#حواسمان باشد در زمان مجردے دا...
۹

براے خواهران وبرادران مجردم...#حواسمان باشد در زمان مجردے دا...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:white_medium_star:️ یقینــ دارمـــ اگر گناه:no_entry:️ وزن ...
۴

:white_medium_star:️ یقینــ دارمـــ اگر گناه:no_entry:️ وزن ...

★یقین دارم⇜اگر گناه:no_one_under_eighteen_symbol:وزن داشت!⇜ا...

★یقین دارم⇜اگر گناه:no_one_under_eighteen_symbol:وزن داشت!⇜ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:rose::leaf_fluttering_in_wind::rose::leaf_fluttering_in_win...

:rose::leaf_fluttering_in_wind::rose::leaf_fluttering_in_win...

#فرصت دادن و دوباره به مسیر #برگشتن هیچ ایرادی ندارد اما همی...
۵

#فرصت دادن و دوباره به مسیر #برگشتن هیچ ایرادی ندارد اما همی...

#ﺑﺎ "ﺯباﻥ"       ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ!ﺑﺎ "ﺯباﻥ"       ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ...
۳۳

#ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ!ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ...