حمید_سلیمی (۷۷ تصویر)

اینها را از یاد نبر اگر کنارش هستی:تماشاکردنش، وقتی که آرام ...
۳

اینها را از یاد نبر اگر کنارش هستی:تماشاکردنش، وقتی که آرام ...

دکتر میدونی نهنگا خیلی بدبختن؟!هرچی‌گریه کنن دل دلبرشون براش...

دکتر میدونی نهنگا خیلی بدبختن؟!هرچی‌گریه کنن دل دلبرشون براش...

باس بلد بودیمت، نبودیمامشب اومدیم بگیم اگه اونجوری نبود که ت...
۱۲۱

باس بلد بودیمت، نبودیمامشب اومدیم بگیم اگه اونجوری نبود که ت...

آقای آلبر کامو میگه رنج تنهاست ...و بعد حرفش رو کامل می کنه ...

آقای آلبر کامو میگه رنج تنهاست ...و بعد حرفش رو کامل می کنه ...

تگش کن ♥️♥️.شما که یارت کنارت هست ، کاش بدانی که چقدر لازم ا...
۱

تگش کن ♥️♥️.شما که یارت کنارت هست ، کاش بدانی که چقدر لازم ا...

🎵..•پیر می شوی ، زیبا و دلبر با گیسوان سپید... یک غروب جمعه ...
۸

🎵..•پیر می شوی ، زیبا و دلبر با گیسوان سپید... یک غروب جمعه ...

سوم دبستان که بودم ،یه مدت هم عاشق اون دختره بودم که خونه ما...

سوم دبستان که بودم ،یه مدت هم عاشق اون دختره بودم که خونه ما...

اینها را از یاد نبر اگر کنارش هستی:تماشاکردنش، وقتی که آرام ...

اینها را از یاد نبر اگر کنارش هستی:تماشاکردنش، وقتی که آرام ...

وقتی در زندگیت جایی برای تازه واردها نیست، آدمهای مشتاق نزدی...

وقتی در زندگیت جایی برای تازه واردها نیست، آدمهای مشتاق نزدی...

وسیع‌ترین شکل تنهایی،دورماندن از کسی است که دوستش داریحالا ه...
۱

وسیع‌ترین شکل تنهایی،دورماندن از کسی است که دوستش داریحالا ه...

- سلام ...ببینم مگه شما قول ندادی کسی رو اذیت نکنی دیگه؟باز ...

- سلام ...ببینم مگه شما قول ندادی کسی رو اذیت نکنی دیگه؟باز ...