حمید_باکری (۲۳ تصویر)

در کتاب « به مجنون گفتم زنده بمان» قسمتی از نجوا های همسر شه...

در کتاب « به مجنون گفتم زنده بمان» قسمتی از نجوا های همسر شه...

🌺این کتاب معرفی زندگی چریک فدایی و مردی راستین است . مردی که...

🌺این کتاب معرفی زندگی چریک فدایی و مردی راستین است . مردی که...

🌺به من گفت: « فاطمه ! این چیه زن ها زیر چادرشان میپوشند ؟ »م...

🌺به من گفت: « فاطمه ! این چیه زن ها زیر چادرشان میپوشند ؟ »م...

🌺 این کارش بی دردسر نبود .یک بار بهش شک می کنند . می‌گفت : «...

🌺 این کارش بی دردسر نبود .یک بار بهش شک می کنند . می‌گفت : «...

🌺لبخندش مرا برد به روزی که فهمیدم مرا از قبل برای خودش انتخا...

🌺لبخندش مرا برد به روزی که فهمیدم مرا از قبل برای خودش انتخا...

:large_red_circle:عکس کمتر دیده شده از حضور شهید آقا #مهدی_ب...

:large_red_circle:عکس کمتر دیده شده از حضور شهید آقا #مهدی_ب...

:collision_symbol: رفقا خبر دارید...:palm_tree: هنوز که هنوز...

:collision_symbol: رفقا خبر دارید...:palm_tree: هنوز که هنوز...

خبر دارید... ...هنوز که هنوز است #حمید_باکری از #عملیات فاتح...
۲

خبر دارید... ...هنوز که هنوز است #حمید_باکری از #عملیات فاتح...

#اسفند_عجب_ماهی_است!شهادت #حمید_باکری: ۶ اسفندماه شهادت #حسی...

#اسفند_عجب_ماهی_است!شهادت #حمید_باکری: ۶ اسفندماه شهادت #حسی...

•| فَـــْـرمــانــْـدِه |•: #اسفند_عجب_ماهی_است!شهادت #حمید_...
۲

•| فَـــْـرمــانــْـدِه |•: #اسفند_عجب_ماهی_است!شهادت #حمید_...

#اسفند_عجب_ماهی_است!شهادت #حمید_باکری: ۶ اسفندماه شهادت #حسی...

#اسفند_عجب_ماهی_است!شهادت #حمید_باکری: ۶ اسفندماه شهادت #حسی...

‌اسفند ماه هم از راه رسید...و عجب ماهےست این اسفند ماه:smili...

‌اسفند ماه هم از راه رسید...و عجب ماهےست این اسفند ماه:smili...

خبر دارید... ...هنوز که هنوز است #حمید_باکری از #عملیات فاتح...
۱

خبر دارید... ...هنوز که هنوز است #حمید_باکری از #عملیات فاتح...

‍ ••┈┈••✾❀:shamrock::tulip::shamrock:❀✾••┈┈••‍#حدیث_شهادت :d...

‍ ••┈┈••✾❀:shamrock::tulip::shamrock:❀✾••┈┈••‍#حدیث_شهادت :d...

‍‍ " #شـهـدا و #امـامـ_حـسـیـن(ع)"...یڪ دستش قطع شده بود اما...
۱

‍‍ " #شـهـدا و #امـامـ_حـسـیـن(ع)"...یڪ دستش قطع شده بود اما...

:diamond_shape_with_a_dot_inside:زمینحقیر بود براے داشتنتـ.....
۱

:diamond_shape_with_a_dot_inside:زمینحقیر بود براے داشتنتـ.....

اسفند عجب ماهی است!:pensive_face:#سید_حمید_طباطبایی مهر: 4اس...
۵

اسفند عجب ماهی است!:pensive_face:#سید_حمید_طباطبایی مهر: 4اس...

اسفند عجب ماهی است!#سید_حمید_طباطبایی مهر: 4اسفند(مدافع حرم)...
۷

اسفند عجب ماهی است!#سید_حمید_طباطبایی مهر: 4اسفند(مدافع حرم)...