حق (۵۷۶ تصویر)

...عطرت هوا می شود برای نفسنامتضربآهنگ در قلب و چشمهایتآرا...

...عطرت هوا می شود برای نفسنامتضربآهنگ در قلب و چشمهایتآرا...

دعای معرفت
۱

دعای معرفت

زیانی که از بیان حقی متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذ...
۹

زیانی که از بیان حقی متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذ...

اندکی سکوت کنیم ب احترام سکه 17ملیون تومنی
عکس بلند
۳

اندکی سکوت کنیم ب احترام سکه 17ملیون تومنی

#مسئولین#سیاسی #سیاست #رایانه#حرف_حساب #حق#مردم#کرونا #عکس_ن...

#مسئولین#سیاسی #سیاست #رایانه#حرف_حساب #حق#مردم#کرونا #عکس_ن...

کربلا

کربلا

یاد اموات
۱

یاد اموات

که دست و دیده پاکیزه دامنان پاک است...
۲

که دست و دیده پاکیزه دامنان پاک است...

اسرا ۸۱

اسرا ۸۱

ماه صفر

ماه صفر

#این_صاحبنا.🍃خدایا #حق را به وسیله او برپا دار، و #باطل را ب...

#این_صاحبنا.🍃خدایا #حق را به وسیله او برپا دار، و #باطل را ب...

حق یا منافع شخصی
۲

حق یا منافع شخصی

محکوم به اعدام

محکوم به اعدام

🌿💔.. #ليلة الجُمعة  !!- دُعاء كُميل،- ليلة الشُهداء،- وليلة ...

🌿💔.. #ليلة الجُمعة !!- دُعاء كُميل،- ليلة الشُهداء،- وليلة ...

...کاش پایاپای تلاشگر بودن، ناامید نشدن و هدفمند بودن به کود...
۶۳

...کاش پایاپای تلاشگر بودن، ناامید نشدن و هدفمند بودن به کود...

بخشی از وصیتنامه #شهید_مدافع_حرم #شهید_محمودرضا_بیضایی که خط...
۱

بخشی از وصیتنامه #شهید_مدافع_حرم #شهید_محمودرضا_بیضایی که خط...

تا اون موقع استراحت ممنوع

تا اون موقع استراحت ممنوع

ویژگی حق و باطل

ویژگی حق و باطل