حقیر (۸۸ تصویر)

فاصله روحانی با یک خانمی که  همراه سفیر غنا و رمانی اومده بو...
۱۰

فاصله روحانی با یک خانمی که همراه سفیر غنا و رمانی اومده بو...

#حقیر

#حقیر

😂😂😂⁦🖕🏿⁩#حقیر #کیسه_کش_نباشیم #کیسه #عروس_آسیا
۱

😂😂😂⁦🖕🏿⁩#حقیر #کیسه_کش_نباشیم #کیسه #عروس_آسیا

#حقیر
۱

#حقیر

😂😂😂😂💩💩 #حقیر

😂😂😂😂💩💩 #حقیر

بی اسطورگی بیداد می‌کنه💔😰😂#حقیر
۲

بی اسطورگی بیداد می‌کنه💔😰😂#حقیر

😂😂😂😂😂😂#طویله_خسروانی #کیسه_کش_وحشی #بی_اصل_و_نصب #بمال_عربا ...

😂😂😂😂😂😂#طویله_خسروانی #کیسه_کش_وحشی #بی_اصل_و_نصب #بمال_عربا ...

عه خالع فرناز چسطوره کیسه نیس؟🤣🤣😂😂😂⁦🖕🏿⁩#طویله_خسروانی #کیسه_...

عه خالع فرناز چسطوره کیسه نیس؟🤣🤣😂😂😂⁦🖕🏿⁩#طویله_خسروانی #کیسه_...

بی اصل و نصب مثه کیسه
۲

بی اصل و نصب مثه کیسه

😂😂#طویله_خسروانی #کیسه_کش_وحشی #بی_اصل_و_نصب #بمال_عربا #حقی...

😂😂#طویله_خسروانی #کیسه_کش_وحشی #بی_اصل_و_نصب #بمال_عربا #حقی...

🤣🤣🤣🤣😂#طویله_خسروانی #کیسه_کش_وحشی #بی_اصل_و_نصب #بمال_عربا #...

🤣🤣🤣🤣😂#طویله_خسروانی #کیسه_کش_وحشی #بی_اصل_و_نصب #بمال_عربا #...

🤣🤣🤣😂😂#طویله_خسروانی #کیسه_کش_وحشی #بی_اصل_و_نصب #بمال_عربا #...

🤣🤣🤣😂😂#طویله_خسروانی #کیسه_کش_وحشی #بی_اصل_و_نصب #بمال_عربا #...

🤣🤣🤣🤣🤣#طویله_خسروانی #کیسه_کش_وحشی #بی_اصل_و_نصب #بمال_عربا #...
۱

🤣🤣🤣🤣🤣#طویله_خسروانی #کیسه_کش_وحشی #بی_اصل_و_نصب #بمال_عربا #...

از این بعد به جای کلمه #حقیر از کلمه #کیسه(الاستقلال) استفاد...

از این بعد به جای کلمه #حقیر از کلمه #کیسه(الاستقلال) استفاد...

😏😏#کیسه #عروس_عربا #حقیر

😏😏#کیسه #عروس_عربا #حقیر

😂🤣#حقیر

😂🤣#حقیر

🤣🤣🤣#حقیر#عروس_آسیا

🤣🤣🤣#حقیر#عروس_آسیا

#من برای هموطنام متاسفم☺✋👊#روی دلامون هک شده❤.قصه ی قهرمانی<...
۷

#من برای هموطنام متاسفم☺✋👊#روی دلامون هک شده❤.قصه ی قهرمانی<...

@MehrBanooo_2018آدم وقتی فقیر می‌شود، خوبی‌هایش هم حقیر می‌ش...

@MehrBanooo_2018آدم وقتی فقیر می‌شود، خوبی‌هایش هم حقیر می‌ش...

بدترین کارمایی که صددرصد به شما بازخواهد گشت #تحقیر و #تمسخر...
عکس بلند
۷

بدترین کارمایی که صددرصد به شما بازخواهد گشت #تحقیر و #تمسخر...