حقوق_حیوانات (۲۰ تصویر)

بعله فقط هالوین و کریسمس و ولنتاین نیست یکم به حیونا هم احتر...

بعله فقط هالوین و کریسمس و ولنتاین نیست یکم به حیونا هم احتر...

‏اعلی‌حضرت و علیاحضرت شکار فرموده‌اند!#حقوق_حیوانات  #پهلوی

‏اعلی‌حضرت و علیاحضرت شکار فرموده‌اند!#حقوق_حیوانات #پهلوی

🔺 نظر #اسلام درباره سگ.. و یک فرهنگ 👆این روزا دیده میشه بعضی...
۱

🔺 نظر #اسلام درباره سگ.. و یک فرهنگ 👆این روزا دیده میشه بعضی...

🔺 نظر اسلام درباره سگ.. و یک فرهنگ 👆این روزا دیده میشه بعضیا...

🔺 نظر اسلام درباره سگ.. و یک فرهنگ 👆این روزا دیده میشه بعضیا...

🔺 نظر اسلام درباره سگ.. و یک فرهنگ 👆این روزا دیده میشه بعضیا...

🔺 نظر اسلام درباره سگ.. و یک فرهنگ 👆این روزا دیده میشه بعضیا...

🔹 آیا میدانید #ذبح_اسلامی، بهترین روش #بهداشتی و بدون درد بر...

🔹 آیا میدانید #ذبح_اسلامی، بهترین روش #بهداشتی و بدون درد بر...

#شکایت #حیوانات #حقوق_حیوانات  #جذاب #عکس_نوشته

#شکایت #حیوانات #حقوق_حیوانات #جذاب #عکس_نوشته

:large_orange_diamond: میگویند چرا #مسلمانی؟:white_heavy_che...
۱

:large_orange_diamond: میگویند چرا #مسلمانی؟:white_heavy_che...

:heavy_large_circle:️  حیوان آزار واقعی اونیه که حیوان رو از...

:heavy_large_circle:️ حیوان آزار واقعی اونیه که حیوان رو از...

:large_red_circle: ماجرای #تجمع  و #اعتراض دم #شهرداری #تهرا...

:large_red_circle: ماجرای #تجمع و #اعتراض دم #شهرداری #تهرا...

#توجه_به_حیوانات#رسول_گرامی_اسلام #حضرت_محمد_ص می فرمایند:.....

#توجه_به_حیوانات#رسول_گرامی_اسلام #حضرت_محمد_ص می فرمایند:.....

:anger_symbol:  آیا #سگ_نگه میدارید؟ براستی در #سبک_زندگی ان...
۴

:anger_symbol: آیا #سگ_نگه میدارید؟ براستی در #سبک_زندگی ان...

:large_red_circle: قدیما #مادرسگ و #پدرسگ فحش بود.. الان شده...
۳

:large_red_circle: قدیما #مادرسگ و #پدرسگ فحش بود.. الان شده...

#حقوق_حیوانات را رعایت کنیم :heavy_black_heart:‌

#حقوق_حیوانات را رعایت کنیم :heavy_black_heart:‌

اینجا جهان اول است جایی که ذبح اسلامی در آن ممنوع است ولی......
۱

اینجا جهان اول است جایی که ذبح اسلامی در آن ممنوع است ولی......

:monkey_face::unicorn_face::rabbit_face::hamster_face::chick...
۱

:monkey_face::unicorn_face::rabbit_face::hamster_face::chick...

قوانین روح بخش اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله) در  تما...

قوانین روح بخش اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله) در تما...

:umbrella_with_rain_drops:️:‍  :spiral_calendar_pad:95/5/3#ن...

:umbrella_with_rain_drops:️:‍ :spiral_calendar_pad:95/5/3#ن...