حضرت_علی_امیرالمؤمنین_علیه_السلام (۱ تصویر)

7️⃣) چرا #حضرت_علی_امیرالمؤمنین_علیه_السلام دختر خود به نام ...

7️⃣) چرا #حضرت_علی_امیرالمؤمنین_علیه_السلام دختر خود به نام ...