حضرت_رقیه (۳۹۶ تصویر)

❤️ محبّ پدر✨یکی از لحظات جانسوز جریان کربلا شهادت دختر حضرت ...

❤️ محبّ پدر✨یکی از لحظات جانسوز جریان کربلا شهادت دختر حضرت ...

فحاشی به دختر شهید مدافع حرم
۱

فحاشی به دختر شهید مدافع حرم

تموم عالم میدونن که دخترا بابایینای سایه سرم تا که تو رفتی ه...

تموم عالم میدونن که دخترا بابایینای سایه سرم تا که تو رفتی ه...

#خدا #خدایاشکرت #اللهم_صل_على_محمد_وال_محمد#امام_زمان_عج #ام...
۶

#خدا #خدایاشکرت #اللهم_صل_على_محمد_وال_محمد#امام_زمان_عج #ام...

"""دنیای بعد از تو"""..دنیای بعد از تو دیگه جای زندگی کردن ن...
۲

"""دنیای بعد از تو"""..دنیای بعد از تو دیگه جای زندگی کردن ن...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

من مسلمون شده دست رقیم

من مسلمون شده دست رقیم

اگر غنچه بخندد، باز گردد، گل شود، غم نیستنظر ای باغبان بر غن...

اگر غنچه بخندد، باز گردد، گل شود، غم نیستنظر ای باغبان بر غن...

پدر ادبیات مقاومت شیعی آذربایجان استاد حاج سید حسین کهنموئی

پدر ادبیات مقاومت شیعی آذربایجان استاد حاج سید حسین کهنموئی