حضرت_امام_صادق_ع (۶۴ تصویر)

آفت دینداری چیست

آفت دینداری چیست

تقویم تاریخ و مناسبت های ۱۲بهمن

تقویم تاریخ و مناسبت های ۱۲بهمن

عذاب دردناک دنیا و آخرت

عذاب دردناک دنیا و آخرت

عذاب دردناک دنیا و آخرت

عذاب دردناک دنیا و آخرت

همراهی فرشته و شیطان با انسان
۱

همراهی فرشته و شیطان با انسان

نفرت خداوند از انسانهای رنگ عوض کن
۲

نفرت خداوند از انسانهای رنگ عوض کن

خداوند تنها برآورنده حاجات

خداوند تنها برآورنده حاجات

بهره کندی مومن خانواده خویش از دانش و تربیت شایسته

بهره کندی مومن خانواده خویش از دانش و تربیت شایسته

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:کسی که می‏ خواهد در #همسایگی_پی...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:کسی که می‏ خواهد در #همسایگی_پی...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:مِنْ أخْلاقِ الجاهِلِ الإجابَةُ...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:مِنْ أخْلاقِ الجاهِلِ الإجابَةُ...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:مَنْ أکَلَ مِنْ مالِ أخیهِ ظُلم...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:مَنْ أکَلَ مِنْ مالِ أخیهِ ظُلم...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:اَلسَّخاءُ ما کانَ اِبتِداءً ، ...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:اَلسَّخاءُ ما کانَ اِبتِداءً ، ...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:لَیسَ مِنْ شِیعَتِنا مَنْ قالَ ...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:لَیسَ مِنْ شِیعَتِنا مَنْ قالَ ...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:لَیْسَ فِیما أصْلَحَ البَدَنَ إ...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:لَیْسَ فِیما أصْلَحَ البَدَنَ إ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدکانُوا لا یَتَناهَوْنَ عَ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدکانُوا لا یَتَناهَوْنَ عَ...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:اِمْتَحِنُوا شِیعَتَنا عِنْدَ ث...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:اِمْتَحِنُوا شِیعَتَنا عِنْدَ ث...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدلَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ ق...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدلَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ ق...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَ...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدإِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّ...
۱

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدإِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّ...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:وعلیک بالصمت ، تعد حلیماً جاهلا...
۱

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:وعلیک بالصمت ، تعد حلیماً جاهلا...