حضرت_امام_صادق_علیه_السلام (۱۶ تصویر)

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:مَنْ عَرَفَ اللهَ خاف...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:مَنْ عَرَفَ اللهَ خاف...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدثُمَّ لَمْ تَکُنْ فِتْنَت...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدثُمَّ لَمْ تَکُنْ فِتْنَت...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:یُجبَلُ المُؤمنُ عَلی...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:یُجبَلُ المُؤمنُ عَلی...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدوَ هُوَ اللَّهُ فِی السَّ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدوَ هُوَ اللَّهُ فِی السَّ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدوَ قالَتِ الْیَهُودُ یَدُ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدوَ قالَتِ الْیَهُودُ یَدُ...

#سبک_شمردن_نماز #حضرت_امام_صادق_علیه_السلام در آخرین لحظات ح...

#سبک_شمردن_نماز #حضرت_امام_صادق_علیه_السلام در آخرین لحظات ح...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:#روز_غدیر ، عید اهل ب...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:#روز_غدیر ، عید اهل ب...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلامجعفر بن محمد بن علی بن حسین علیهم...
۱

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلامجعفر بن محمد بن علی بن حسین علیهم...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:چون #خداوند به #بنده ...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:چون #خداوند به #بنده ...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:اُطلُبُوا العِلْمَ وَ...
۱

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:اُطلُبُوا العِلْمَ وَ...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:#انسان همیشه در برابر...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:#انسان همیشه در برابر...

‍ #حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند: صاحِبُ النِّیَّةِ ...
۱

‍ #حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند: صاحِبُ النِّیَّةِ ...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:هر کس خنکای #محبت ما ...
۱

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:هر کس خنکای #محبت ما ...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند: ثَلاثَةٌ تُورِثُ الم...
۴

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند: ثَلاثَةٌ تُورِثُ الم...

#خانواده_درجه_یک  . #مراقبت_از_خانواده #ابوبصیر می گویند در ...

#خانواده_درجه_یک . #مراقبت_از_خانواده #ابوبصیر می گویند در ...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:هر کس یکی از این کاره...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:هر کس یکی از این کاره...