حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع (۴۰ تصویر)

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:اَلخَیرُ الَّذِی لا شَرَّ ...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:اَلخَیرُ الَّذِی لا شَرَّ ...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:مَنْ عَدَّدَ نِعَمَهُ مَحَ...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:مَنْ عَدَّدَ نِعَمَهُ مَحَ...

میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السَّلام مبارک باد #حضرت_امام...

میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السَّلام مبارک باد #حضرت_امام...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:الْوَعدُ مَرضٌ فِی الجُودِ...
۱

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:الْوَعدُ مَرضٌ فِی الجُودِ...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:إِذَا دَعَتْ تَدْعُو لِلْم...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:إِذَا دَعَتْ تَدْعُو لِلْم...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند : لا تُعاجِلِ الذَّنبِ بِا...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند : لا تُعاجِلِ الذَّنبِ بِا...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند: الوَعدُ مَرضٌ فی الجُودِ ...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند: الوَعدُ مَرضٌ فی الجُودِ ...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:مَنِ اتَّکَلَ عَلی حُسْنِ ...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:مَنِ اتَّکَلَ عَلی حُسْنِ ...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:أَلْقَریبُ مَنْ قَرَّبَتْه...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:أَلْقَریبُ مَنْ قَرَّبَتْه...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:اَنَا الضّامِنُ لِمَنْ لَم...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:اَنَا الضّامِنُ لِمَنْ لَم...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:إِنَّ أَحْسَنَ اَلْحَسَنِ ...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:إِنَّ أَحْسَنَ اَلْحَسَنِ ...

#دعا ، کلید اجابت#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:ما فَتَحَ...

#دعا ، کلید اجابت#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:ما فَتَحَ...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:ما تَشاوَرَ قَومٌ اِلّا هُ...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:ما تَشاوَرَ قَومٌ اِلّا هُ...

قرار است هفته بعد به یک #سفر_مهم_خارجی بروی ، امّا روز و ساع...

قرار است هفته بعد به یک #سفر_مهم_خارجی بروی ، امّا روز و ساع...

#قوم_و_خویش_واقعی !#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:القَریب...

#قوم_و_خویش_واقعی !#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:القَریب...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:لاغِنی أکثر من العقل ، ولا...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:لاغِنی أکثر من العقل ، ولا...

#جایگاه_امام_حسن_مجتبی_ع#پیامبر_گرامی_اسلام #حضرت_محمد_ص می ...

#جایگاه_امام_حسن_مجتبی_ع#پیامبر_گرامی_اسلام #حضرت_محمد_ص می ...

#فراگیری_و_آموزش_دانش#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند :عَلّ...

#فراگیری_و_آموزش_دانش#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند :عَلّ...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:لا غِنی أکبَرُ مِنَ العَقل...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:لا غِنی أکبَرُ مِنَ العَقل...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند :إنَّ مَنْ طَلَبَ العِبادَ...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند :إنَّ مَنْ طَلَبَ العِبادَ...