حضرت_استاد_غفاری (۱۱ تصویر)

:large_red_circle: بی توجهی به نعمت ائمه هدی (علیهم‌السلام) ...

:large_red_circle: بی توجهی به نعمت ائمه هدی (علیهم‌السلام) ...

:exclamation_question_mark: اهل‌بیت (علیهم‌السلام) برای رسید...
۱

:exclamation_question_mark: اهل‌بیت (علیهم‌السلام) برای رسید...

:hibiscus:  بهتـریـن عیــدی عیــد غــدیــر:japanese_symbol_f...

:hibiscus: بهتـریـن عیــدی عیــد غــدیــر:japanese_symbol_f...

:tulip: به مناسبت سالروز شهادت #شهید_محسن_حججی:japanese_symb...

:tulip: به مناسبت سالروز شهادت #شهید_محسن_حججی:japanese_symb...

:love_letter: محضر پدر دلسوز و مهربان‌مان؛ #حضرت_استاد_غفاری...

:love_letter: محضر پدر دلسوز و مهربان‌مان؛ #حضرت_استاد_غفاری...

:japanese_symbol_for_beginner: بخشی از وصیت‌نامه‌ی #شهید_ابر...

:japanese_symbol_for_beginner: بخشی از وصیت‌نامه‌ی #شهید_ابر...

گـــذشت... شبِ هجـــران و یـــار از سفـــر آمـــد...:tulip: ...
۱

گـــذشت... شبِ هجـــران و یـــار از سفـــر آمـــد...:tulip: ...

#حضرت_استاد_غفاری (حفظه‌الله) ::heavy_large_circle: متأسفانه...
۱

#حضرت_استاد_غفاری (حفظه‌الله) ::heavy_large_circle: متأسفانه...

#حضرت_استاد_غفاری (حفظه‌الله) ::white_heavy_check_mark: بهتر...

#حضرت_استاد_غفاری (حفظه‌الله) ::white_heavy_check_mark: بهتر...

:hot_springs: شیطان با مؤمنین بیشتر سر و کار دارد!:japanese_...

:hot_springs: شیطان با مؤمنین بیشتر سر و کار دارد!:japanese_...

:police_cars_revolving_light:  #پندهای_استاد:leaf_fluttering...

:police_cars_revolving_light: #پندهای_استاد:leaf_fluttering...

digikala