حضرت_آقا (۶۱۷ تصویر)

این ویدِیو را لطفاً تا آخر ببینید و از دست ندهید...
۴

این ویدِیو را لطفاً تا آخر ببینید و از دست ندهید...

#رهبری#رهبرم_سیدعلی#حضرت_آقا#امام_خامنه‌ای#خط_رهبری#سرباز_ول...

#رهبری#رهبرم_سیدعلی#حضرت_آقا#امام_خامنه‌ای#خط_رهبری#سرباز_ول...

تبریک به صاحب الزمان باید گفت از اینکه همچین گوهر نابی دارد....
۲

تبریک به صاحب الزمان باید گفت از اینکه همچین گوهر نابی دارد....

تبریک اینجانب را پذیرا باشید 🎊🎈🎉#توئیت#الله_اکبر#جشن#دهه_فجر...
۳

تبریک اینجانب را پذیرا باشید 🎊🎈🎉#توئیت#الله_اکبر#جشن#دهه_فجر...

سایه‌ات از سر ما کم نشود حضرت آقا ♥️😍#حضرت_خامنه‌ای #حضرت_آق...
۳

سایه‌ات از سر ما کم نشود حضرت آقا ♥️😍#حضرت_خامنه‌ای #حضرت_آق...

⭕️ این کجا و آن کجا🔻تیکه کوتاهی از مستند غیررسمی نظر آدم و ج...
۲

⭕️ این کجا و آن کجا🔻تیکه کوتاهی از مستند غیررسمی نظر آدم و ج...

#حضرت_آقا
۳

#حضرت_آقا

#حضرت_آقا
۱

#حضرت_آقا

#حضرت_آقا
۱

#حضرت_آقا

#حضرت_آقا

#حضرت_آقا

"درجمهوری‌اسلامے‌هرجاکه‌قرارگرفته‌ایدهمان جا را مرکز دنیا بد...

"درجمهوری‌اسلامے‌هرجاکه‌قرارگرفته‌ایدهمان جا را مرکز دنیا بد...

دعای سلامتی #امام_زمان از زبان #حضرت_آقا ❤❤❤#شهادت #شهدا #رس...

دعای سلامتی #امام_زمان از زبان #حضرت_آقا ❤❤❤#شهادت #شهدا #رس...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...
۱

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...