حسین_مشتاقی (۱۰ تصویر)

شاید عکس باباشو با این امید بغل کرده که تو خواب ببینشو و کاد...
۴

شاید عکس باباشو با این امید بغل کرده که تو خواب ببینشو و کاد...

ڪوچ ڪردندرفیقـــــانو #رسیـدند بہ مقصـدبے نصیبـممن #بیچــاره...

ڪوچ ڪردندرفیقـــــانو #رسیـدند بہ مقصـدبے نصیبـممن #بیچــاره...

ڪوچ ڪردندرفیقـــــانو #رسیـدند بہ مقصـدبے نصیبـممن #بیچــاره...

ڪوچ ڪردندرفیقـــــانو #رسیـدند بہ مقصـدبے نصیبـممن #بیچــاره...

❁﷽❁هر شنبه ڪه با عشق تو آغاز ڪنیمشـعر و غـزل و تـرانه را سـا...
۱

❁﷽❁هر شنبه ڪه با عشق تو آغاز ڪنیمشـعر و غـزل و تـرانه را سـا...

#شهید_مدافع_حرم#حسین_مشتاقی #سوریه#خانطومان#اردیبهشت_۹۵#باول...

#شهید_مدافع_حرم#حسین_مشتاقی #سوریه#خانطومان#اردیبهشت_۹۵#باول...

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:پدرم رفت ولی یادش هست...

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:پدرم رفت ولی یادش هست...

#امیرمهدی و #نازنین_زینبدوقلوهای #حسین_مشتاقی #شهید_مدافع_حر...
۳

#امیرمهدی و #نازنین_زینبدوقلوهای #حسین_مشتاقی #شهید_مدافع_حر...

اسامی شهـدای مازندرانی شهرک خان طومان ( تایید شده تا به این ...
۳

اسامی شهـدای مازندرانی شهرک خان طومان ( تایید شده تا به این ...

جوانان بنی هاشم بیاییدبیاید#حسین_مشتاقی هم دیروز پر کشید#نکا...
۲

جوانان بنی هاشم بیاییدبیاید#حسین_مشتاقی هم دیروز پر کشید#نکا...

دست از خدا خدای خودت برنداشتیمن دل نداشتم و تو دلبر نداشتیگف...

دست از خدا خدای خودت برنداشتیمن دل نداشتم و تو دلبر نداشتیگف...