حسین_صفا (۱۲۰ تصویر)

برخلق‌الله‌نیزواجب‌تراست‌که‌درنخستین‌شب‌قبرنخستین‌سوالشان‌از...

برخلق‌الله‌نیزواجب‌تراست‌که‌درنخستین‌شب‌قبرنخستین‌سوالشان‌از...

کاش مهرت به دلم نمی نشستتا که مبتلای پاییز نشم...#حسین_صفا

کاش مهرت به دلم نمی نشستتا که مبتلای پاییز نشم...#حسین_صفا

بی هم‌قفس شدنغمِ غمگینی‌ست !#حسین_صفا پ.ن : دلتنگم "جآنا"من ...
۲۲

بی هم‌قفس شدنغمِ غمگینی‌ست !#حسین_صفا پ.ن : دلتنگم "جآنا"من ...

به این جماعت حالی کنوقتی کسی در خودش غرق می‌شودخفه می‌شود#حس...
۵

به این جماعت حالی کنوقتی کسی در خودش غرق می‌شودخفه می‌شود#حس...

سینه ام خِلط ناگواری هاست
۳

سینه ام خِلط ناگواری هاست

این گلدان را کجای دلم بگذارم...
۵

این گلدان را کجای دلم بگذارم...

از نردبان بودن بسیار غمگینماز آسمان بودن بسیار غمگینمتمرین ک...

از نردبان بودن بسیار غمگینماز آسمان بودن بسیار غمگینمتمرین ک...

میزند زیر گریه منتظر استشاهد گریه کردنم باشدزن دیوانه ای است...
۴

میزند زیر گریه منتظر استشاهد گریه کردنم باشدزن دیوانه ای است...

اوی من... اوی نامشخّص من...

اوی من... اوی نامشخّص من...

این گلدان را کجای دلم بگذارمکه مشرف به پنجره‌ات باشدواقعا چه...

این گلدان را کجای دلم بگذارمکه مشرف به پنجره‌ات باشدواقعا چه...

خوش به حال من ...

خوش به حال من ...

پس دفن خود کردم همراه آدم ها جاندار بودن را!#حسین_صفا
۱۵

پس دفن خود کردم همراه آدم ها جاندار بودن را!#حسین_صفا

درون ما تفاوت هاست ..تو مبتلا به درمانی ؛و من دچار بیماری .....
۲

درون ما تفاوت هاست ..تو مبتلا به درمانی ؛و من دچار بیماری .....

مـن یـه گلـدون        پـر از گـل بـودموزشِ چشـم تــو🧡       ...

مـن یـه گلـدون پـر از گـل بـودموزشِ چشـم تــو🧡 ...

در اندَکی از ماهَر روز پائیز اَست،هَر شَب زمستان اَست ...  #...

در اندَکی از ماهَر روز پائیز اَست،هَر شَب زمستان اَست ... #...

به این جماعت حالی کنوقتی کسی در خودش غرق می‌شودخفه می‌شود......

به این جماعت حالی کنوقتی کسی در خودش غرق می‌شودخفه می‌شود......

وقتی نمی‌میرمهم دردسرسازمهم دست‌وپا گیرماما به هر تقدیرباید ...
۷

وقتی نمی‌میرمهم دردسرسازمهم دست‌وپا گیرماما به هر تقدیرباید ...