حسین_زحمتکش (۱۵۸ تصویر)

ملموس نامأنوس
۱

ملموس نامأنوس

بخوان از چشم های لال من، امروز شعرم را  که فردا از منِ دیوان...

بخوان از چشم های لال من، امروز شعرم را که فردا از منِ دیوان...

دلخوش به خنده‌های منِ خیره‌سر نباشدیوانه‌ها به‌لطف خدا، غالب...
۳

دلخوش به خنده‌های منِ خیره‌سر نباشدیوانه‌ها به‌لطف خدا، غالب...

برو طبیب خودت باش و مبتلای خودت!👇قدم بزن همه شهر را به پای خ...
۴

برو طبیب خودت باش و مبتلای خودت!👇قدم بزن همه شهر را به پای خ...

تو را بخشیدم آن روزی که از من رد شدی، آری!که پُل ها خوب می ف...

تو را بخشیدم آن روزی که از من رد شدی، آری!که پُل ها خوب می ف...

عشق حتی بـا تمـاشـا هم سرایت  میکند🍃🍃🍃من پریشانِ تو و جمعی پ...

عشق حتی بـا تمـاشـا هم سرایت میکند🍃🍃🍃من پریشانِ تو و جمعی پ...

مات چشمان توأم، اما دلم درگیر نیستاز تو ای یوسف دلم سیر است ...

مات چشمان توأم، اما دلم درگیر نیستاز تو ای یوسف دلم سیر است ...

شعله دارم میکشم در تب، نمی فهمی چرا؟تاب بی ماهی ندارد شب، نم...

شعله دارم میکشم در تب، نمی فهمی چرا؟تاب بی ماهی ندارد شب، نم...

قدم بزن همه شهر را به پای خودتو گریه کن وسطِ کافه‌ها برای خو...
۱۱۲

قدم بزن همه شهر را به پای خودتو گریه کن وسطِ کافه‌ها برای خو...

چادر گلدار سر کردی و راه افتاده ایدر بیاور بــا خرامیدنلجِ ط...

چادر گلدار سر کردی و راه افتاده ایدر بیاور بــا خرامیدنلجِ ط...

دیدم سیه‌پوش تو شد هفت‌آسمان، من همدیدم دلی دارم، همان را بر...

دیدم سیه‌پوش تو شد هفت‌آسمان، من همدیدم دلی دارم، همان را بر...

+👣↓تُ خواهے رفت دیگرحَـرفِ چندانے نمے ماندچھ باید گفت با آن ...

+👣↓تُ خواهے رفت دیگرحَـرفِ چندانے نمے ماندچھ باید گفت با آن ...

خداکند که نفهمی غمت چه با من کردکه مرگ من نمی ارزد به غصه خو...
۲

خداکند که نفهمی غمت چه با من کردکه مرگ من نمی ارزد به غصه خو...

خداکند که نفهمی غمت چه با من کردکه مرگ من نمی ارزد به غصه خو...

خداکند که نفهمی غمت چه با من کردکه مرگ من نمی ارزد به غصه خو...

رد شدی از بغل مسجد و حالا بایدیا بچسبیم به تو‌ ‌یا به مسلمان...

رد شدی از بغل مسجد و حالا بایدیا بچسبیم به تو‌ ‌یا به مسلمان...

+👣↓تُ خواهے رفت دیگرحَـرفِ چندانے نمے ماندچھ باید گفت با آن ...
۴

+👣↓تُ خواهے رفت دیگرحَـرفِ چندانے نمے ماندچھ باید گفت با آن ...

از تو پرسیدم برایت کیستم؟گفتی: "رفیق"آنچه در "تعریف" ما گفتی...

از تو پرسیدم برایت کیستم؟گفتی: "رفیق"آنچه در "تعریف" ما گفتی...