حسین_زحمتکش (۱۴۴ تصویر)

خداکند که نفهمی غمت چه با من کردکه مرگ من نمی ارزد به غصه خو...
۲

خداکند که نفهمی غمت چه با من کردکه مرگ من نمی ارزد به غصه خو...

خداکند که نفهمی غمت چه با من کردکه مرگ من نمی ارزد به غصه خو...

خداکند که نفهمی غمت چه با من کردکه مرگ من نمی ارزد به غصه خو...

رد شدی از بغل مسجد و حالا بایدیا بچسبیم به تو‌ ‌یا به مسلمان...

رد شدی از بغل مسجد و حالا بایدیا بچسبیم به تو‌ ‌یا به مسلمان...

+👣↓تُ خواهے رفت دیگرحَـرفِ چندانے نمے ماندچھ باید گفت با آن ...
۴

+👣↓تُ خواهے رفت دیگرحَـرفِ چندانے نمے ماندچھ باید گفت با آن ...

🍃🍂کپشنو بخونین و کامنت بذارین 😊از تو پرسیدم برایت کیستم؟گفتی...

🍃🍂کپشنو بخونین و کامنت بذارین 😊از تو پرسیدم برایت کیستم؟گفتی...

از تو پرسیدم برایت کیستم؟گفتی: "رفیق"آنچه در "تعریف" ما گفتی...
۲

از تو پرسیدم برایت کیستم؟گفتی: "رفیق"آنچه در "تعریف" ما گفتی...

آن بی گناهی ام که در آغوشِ آتشمسودابه ی غزل تویی و من سیاوَش...

آن بی گناهی ام که در آغوشِ آتشمسودابه ی غزل تویی و من سیاوَش...

هیچ چشمی لایق دیدار گیسوی تو نیستمن "محمد خان" ام و این شهر ...

هیچ چشمی لایق دیدار گیسوی تو نیستمن "محمد خان" ام و این شهر ...

گیسو به هم بریز و جهانی ز هم بپاشمعشوقه بودن است و بریز و بپ...

گیسو به هم بریز و جهانی ز هم بپاشمعشوقه بودن است و بریز و بپ...

قدم بزن همه شهر را به پای خودت
و گریه کن وسط کافه ها برای خو...

قدم بزن همه شهر را به پای خودت و گریه کن وسط کافه ها برای خو...

تو را با دیگران می بینم و در  صبر می سوزمکی ام من؟ روزه داری...

تو را با دیگران می بینم و در صبر می سوزمکی ام من؟ روزه داری...

توبه گیریم که بازست درش ، سودش چیست؟!🤔من که اقرار ندارم به پ...
۳

توبه گیریم که بازست درش ، سودش چیست؟!🤔من که اقرار ندارم به پ...

به یادت آنچنان غرق خودم بودمکه دریا گفت:تورا می‌بینم و شک می...

به یادت آنچنان غرق خودم بودمکه دریا گفت:تورا می‌بینم و شک می...

رد شدی از بغل مسجد و حالا باید ... یا بچسبیم به تو؛ یا به مس...

رد شدی از بغل مسجد و حالا باید ... یا بچسبیم به تو؛ یا به مس...

دلخوش به خنده‌های منِ خیره‌سر نباشدیوانه ها به لطف خدا غالبا...

دلخوش به خنده‌های منِ خیره‌سر نباشدیوانه ها به لطف خدا غالبا...

مرا نیش زبانت مانع از نوش لبانت نیستبه‌ نیشی‌ دل‌ نخواهد کند...
۶

مرا نیش زبانت مانع از نوش لبانت نیستبه‌ نیشی‌ دل‌ نخواهد کند...

#تو خود علاجِ #غم و دردِ بی‌شمار خودیبرو طبیب خودت باش و مبت...

#تو خود علاجِ #غم و دردِ بی‌شمار خودیبرو طبیب خودت باش و مبت...

قطاری کهنه ام، اما چه جای شکوه از مردم؟!شکسته شیشه ام را سنگ...

قطاری کهنه ام، اما چه جای شکوه از مردم؟!شکسته شیشه ام را سنگ...

مردی که کنده بود در قلعه را ز جاوا می کند پس از تو در خانه ر...

مردی که کنده بود در قلعه را ز جاوا می کند پس از تو در خانه ر...

digikala