حسین_بادپا (۸ تصویر)

انا الله وانا الیه راجعون متاسفانه ساعاتی قبل، پدر سردار رشی...
۶

انا الله وانا الیه راجعون متاسفانه ساعاتی قبل، پدر سردار رشی...

بهمن ۹۳بازدید حاجی از منطقه عملیاتی کفر نساج، شمال‌غربی درعا...
۲

بهمن ۹۳بازدید حاجی از منطقه عملیاتی کفر نساج، شمال‌غربی درعا...

#حاج_قاسم_سلیمانی امروز در اولین سالگرد شهادت شهید #حسین_باد...
۳

#حاج_قاسم_سلیمانی امروز در اولین سالگرد شهادت شهید #حسین_باد...

اولین سالگرد شهادت شهید #حسین_بادپا #کرمان۱۳۹۵/۲/۹
۱

اولین سالگرد شهادت شهید #حسین_بادپا #کرمان۱۳۹۵/۲/۹

#حاج_قاسم_سلیمانی در کنار پدر شهید مدافع حرم شهید #حسین_بادپ...

#حاج_قاسم_سلیمانی در کنار پدر شهید مدافع حرم شهید #حسین_بادپ...

#حاج_قاسم_سلیمانی در اولین سالگرد شهید #حسین_بادپا ۱۳۹۵/۲/۹#...

#حاج_قاسم_سلیمانی در اولین سالگرد شهید #حسین_بادپا ۱۳۹۵/۲/۹#...

#حسین_بادپا#مصطفی_صدرزاده#شهادت#سوریه#شب_عاشورا
۲

#حسین_بادپا#مصطفی_صدرزاده#شهادت#سوریه#شب_عاشورا

digikala