حسرتـ (۳ تصویر)

بہ داشتنمـ#‌افتخار نڪردیـۅلے یہ ڪاریـ میکنمـ:money_with_wing...

بہ داشتنمـ#‌افتخار نڪردیـۅلے یہ ڪاریـ میکنمـ:money_with_wing...

عوضـ شدمـ ، شدمـ دختریـ کهـ #حسرتـ#خندشـ#موند#رودلـ#مامانـ#ب...
۶

عوضـ شدمـ ، شدمـ دختریـ کهـ #حسرتـ#خندشـ#موند#رودلـ#مامانـ#ب...

#چشمآنـ #عروسکمـ #رآ #میگیرمـ #نمیخوآهمـ #مثل #منـ #ببیند #و...
۱

#چشمآنـ #عروسکمـ #رآ #میگیرمـ #نمیخوآهمـ #مثل #منـ #ببیند #و...