حرف_دل_رو_بگید_به_هم (۱ تصویر)

تویـی  به  جـٰای  هَمــه :face_with_rolling_eyes:           ...

تویـی به جـٰای هَمــه :face_with_rolling_eyes: ...