حرف_دل (۹۹۶ تصویر)

غدیـر قبل از محرم براۍ من یعنےعلے امام من است و منم غلام حسی...

غدیـر قبل از محرم براۍ من یعنےعلے امام من است و منم غلام حسی...

برمخزن غیب ، باب مفتوح علیست    گیتی همه کشتی ودر او نوح ، ع...

برمخزن غیب ، باب مفتوح علیست گیتی همه کشتی ودر او نوح ، ع...

مردم ،علی و آل علی مشعل نورندبی نور علی مردم عالم همه کورندم...

مردم ،علی و آل علی مشعل نورندبی نور علی مردم عالم همه کورندم...

#حرف_دل
۲

#حرف_دل

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...
۱

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

#عکس_نوشته #عاشقانه_ها #رویا #دوستت_دارم #دلتنگی #انتظار #عک...

شیدایی
۶

شیدایی

👍👍👍👌#والا#حرف#دقیقا#واقعا#حقیقت#حرف_دل#محض_اطلاع#اینجوریاست#...

👍👍👍👌#والا#حرف#دقیقا#واقعا#حقیقت#حرف_دل#محض_اطلاع#اینجوریاست#...

ﺣﺮﻑ دلــت ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺰﻥ...ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔُﻔﺘﯽ ...ﺍﺳﻤﺶ " ﺣـــﺮﻑ ﺩﻝ...

ﺣﺮﻑ دلــت ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺰﻥ...ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔُﻔﺘﯽ ...ﺍﺳﻤﺶ " ﺣـــﺮﻑ ﺩﻝ...

تنهایی

تنهایی

✍نمک‌نشناسی مثل یک بیماریِ مزمن شیوع پیدا کرده است بینِ مردم...

✍نمک‌نشناسی مثل یک بیماریِ مزمن شیوع پیدا کرده است بینِ مردم...

بخونین و لذت ببرین...خیلی قشنگ😍👇‌ ‌‌ ‌دفترچه خاطراتش رو داد ...

بخونین و لذت ببرین...خیلی قشنگ😍👇‌ ‌‌ ‌دفترچه خاطراتش رو داد ...

هه ساکتم ولی کور نه...#ارور#استوری#حرف_دل

هه ساکتم ولی کور نه...#ارور#استوری#حرف_دل

digikala