حرف_درست (۲ تصویر)

تو نمی تونی؛تو نمی فهمی؛تو بلد نیستی؛تو...تو...تو ...و بدتر ...
۱

تو نمی تونی؛تو نمی فهمی؛تو بلد نیستی؛تو...تو...تو ...و بدتر ...

جعفرزاده ایمن آبادی : من که خودم نماینده مجلس هستم به پیامرس...
۶

جعفرزاده ایمن آبادی : من که خودم نماینده مجلس هستم به پیامرس...