حرف‌دل (۲۱ تصویر)

به ما گفتند سکوت کن!همان موقع که شیرخوار بودیم و پدر خواب بو...

به ما گفتند سکوت کن!همان موقع که شیرخوار بودیم و پدر خواب بو...

چرا آخه؟!😐😐🔪💔#پسرونه #حرف‌دل             #دخترون...

چرا آخه؟!😐😐🔪💔#پسرونه #حرف‌دل #دخترون...

#من_اربابم_رومیشناسمحرفای این آقاخیلی منوبردتو فکرکردمواقعام...

#من_اربابم_رومیشناسمحرفای این آقاخیلی منوبردتو فکرکردمواقعام...

#حرف‌دل :)!‍یه ‌روزایی‍‌ هَست‌ که‍ ‌آدم‍ ‍‌خُل ‌میشه‍‍بهانه‌...
۱

#حرف‌دل :)!‍یه ‌روزایی‍‌ هَست‌ که‍ ‌آدم‍ ‍‌خُل ‌میشه‍‍بهانه‌...

تکیه بر دیوار کردم خاک بر پشتم نشستدوستی با هر که کردم عاقبت...

تکیه بر دیوار کردم خاک بر پشتم نشستدوستی با هر که کردم عاقبت...

تکیه بر دیوار کردم خاک بر پشتم نشستدوستی با هر که کردم عاقبت...
۱

تکیه بر دیوار کردم خاک بر پشتم نشستدوستی با هر که کردم عاقبت...

بار چندمیست که دست به قلم مے شوم تا براے تو ڪه هم جانے و هم ...

بار چندمیست که دست به قلم مے شوم تا براے تو ڪه هم جانے و هم ...

#حرف‌حق #حرف‌دل
۱

#حرف‌حق #حرف‌دل

من خیالاتی شدم‌...از بس خیال کردم‌ که‌ هستیکه دوسم داریکه به...
۱۳۱

من خیالاتی شدم‌...از بس خیال کردم‌ که‌ هستیکه دوسم داریکه به...

ما را دچار عشق نمودند و بعد از آنکوهی به نام #حضرت_مرد آفرید...

ما را دچار عشق نمودند و بعد از آنکوهی به نام #حضرت_مرد آفرید...

تکیه بر دیوار کردم خاک بر پشتم نشستدوستی با هر که کردم عاقبت...
۱

تکیه بر دیوار کردم خاک بر پشتم نشستدوستی با هر که کردم عاقبت...