حرفی (۵۷ تصویر)

ناشناسم #پیام.بزارین#انتقادی#پیشنهادی#حرفی#حدیثی#سخنی

ناشناسم #پیام.بزارین#انتقادی#پیشنهادی#حرفی#حدیثی#سخنی

خیس #بارانم ، ببیـــن#چتری نمیــــخواهد #دلم با #توام ، با #...

خیس #بارانم ، ببیـــن#چتری نمیــــخواهد #دلم با #توام ، با #...

#Diyare_kurdبعضـے #وقتها_سڪوت .ميكنـےچون #واقعا ...#حرفی.واس...

#Diyare_kurdبعضـے #وقتها_سڪوت .ميكنـےچون #واقعا ...#حرفی.واس...

🚫🔴 #senhora 🔴🚫⏹ #دروغ گفتن فقط این نیست که #حرفی بزنیم که #ر...
۲

🚫🔴 #senhora 🔴🚫⏹ #دروغ گفتن فقط این نیست که #حرفی بزنیم که #ر...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

گاهی #سکوت میکنی چون انقد رنجیدی که نمی خوای حرف بزنی...گاهی...
۵

گاهی #سکوت میکنی چون انقد رنجیدی که نمی خوای حرف بزنی...گاهی...

#بپذیر که هر #حرفی #ارزشِ #شنیدن ندارد و هر #قضاوتی ارزشِ #ب...
عکس بلند

#بپذیر که هر #حرفی #ارزشِ #شنیدن ندارد و هر #قضاوتی ارزشِ #ب...

:heavy_check_mark: #اینکه ادما همیشه شبیه حرفاشون نیستن #حرف...
۳

:heavy_check_mark: #اینکه ادما همیشه شبیه حرفاشون نیستن #حرف...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...