حرفهای (۱۳ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

من #دوست دارم #کوتاه بنویسمکوتاه #حرف بزنم"می دانی" #حرفهای ...
۵

من #دوست دارم #کوتاه بنویسمکوتاه #حرف بزنم"می دانی" #حرفهای ...

#دلیل عصبانیت یک #اسفند ماهی نباش..#زمان عصبانیت یک #اسفند م...
۱

#دلیل عصبانیت یک #اسفند ماهی نباش..#زمان عصبانیت یک #اسفند م...

#بوسه های مجازی...!#هوسهای سرد...!#آغوشهای خیالی...!#حرفهای ...
۱۶

#بوسه های مجازی...!#هوسهای سرد...!#آغوشهای خیالی...!#حرفهای ...

آدم‌های زندگی هر کس چند دسته اند! بعضیها اصل #اصلند شبیهِ #خ...
۵

آدم‌های زندگی هر کس چند دسته اند! بعضیها اصل #اصلند شبیهِ #خ...

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com#...
۴

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com#...

#حرفهای دلقرص ِ  نانی توی گندم زار ؛ هی یادش بخیر!پا برهنه  ...

#حرفهای دلقرص ِ نانی توی گندم زار ؛ هی یادش بخیر!پا برهنه ...