حدیث_امام_صادق_ع (۷۳ تصویر)

تقویم تاریخ و مناسبت های ۱۲بهمن

تقویم تاریخ و مناسبت های ۱۲بهمن

عذاب دردناک دنیا و آخرت

عذاب دردناک دنیا و آخرت

همراهی فرشته و شیطان با انسان
۱

همراهی فرشته و شیطان با انسان

نفرت خداوند از انسانهای رنگ عوض کن
۲

نفرت خداوند از انسانهای رنگ عوض کن

خداوند تنها برآورنده حاجات

خداوند تنها برآورنده حاجات

#حدیث_امام_صادق_عآسمان چهل روز برحسیــــن خون گریه کرد#من_ای...

#حدیث_امام_صادق_عآسمان چهل روز برحسیــــن خون گریه کرد#من_ای...

#حدیث_امام_صادق_عمسافرت با همسطحامام صادق علیه السلام ـ در پ...

#حدیث_امام_صادق_عمسافرت با همسطحامام صادق علیه السلام ـ در پ...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:وَ إِنَّ زَائِرَهُ لَیَخْر...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:وَ إِنَّ زَائِرَهُ لَیَخْر...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:إنَّ الحُسینَ بنَ عَلیٍّ ع...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:إنَّ الحُسینَ بنَ عَلیٍّ ع...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:مَنْ زَارَنا فِی مَماتِنا ...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:مَنْ زَارَنا فِی مَماتِنا ...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:مَنْ زَارَ الحُسینَ عَلیَه...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:مَنْ زَارَ الحُسینَ عَلیَه...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:کسی که می‏ خواهد در #همسایگی_پی...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:کسی که می‏ خواهد در #همسایگی_پی...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:اللّهُ فِی عَوْنِ المُؤمنِ...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:اللّهُ فِی عَوْنِ المُؤمنِ...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:الـمُؤمنُ أخُو الـمُؤمنِ ،...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:الـمُؤمنُ أخُو الـمُؤمنِ ،...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:عَظِّمُوا کِبارَکُم وَصِلُ...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:عَظِّمُوا کِبارَکُم وَصِلُ...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:مِنْ أخْلاقِ الجاهِلِ الإجابَةُ...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:مِنْ أخْلاقِ الجاهِلِ الإجابَةُ...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:یَعیشُ النّاسُ بِإحْسانِهِ...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:یَعیشُ النّاسُ بِإحْسانِهِ...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:مَنْ أکَلَ مِنْ مالِ أخیهِ ظُلم...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:مَنْ أکَلَ مِنْ مالِ أخیهِ ظُلم...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:اَلسَّخاءُ ما کانَ اِبتِداءً ، ...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:اَلسَّخاءُ ما کانَ اِبتِداءً ، ...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:مَنْ عَرَفَ اللهَ خاف...

#حضرت_امام_صادق_علیه_السلام می فرمایند:مَنْ عَرَفَ اللهَ خاف...