حجاب_در_کنار_عشق (۱۳۴ تصویر)

**#به_سر_شعر_هوای_غزلی_زیبا_زد.در آستان #ولایت مــه تمــامی ...

**#به_سر_شعر_هوای_غزلی_زیبا_زد.در آستان #ولایت مــه تمــامی ...

**#دخترم..#خانوم بودن یکی از سخت ترین کارهای دنیاست.. با این...
۱

**#دخترم..#خانوم بودن یکی از سخت ترین کارهای دنیاست.. با این...

** در نبندیم به #نوردر نبندیم به آرامش پر مهر #نسیمپرده از س...

** در نبندیم به #نوردر نبندیم به آرامش پر مهر #نسیمپرده از س...

**وقتی که #تو نیستیدنیاچیزی کم دارد مثل ِ کم داشتن ِ یک وزید...
۲

**وقتی که #تو نیستیدنیاچیزی کم دارد مثل ِ کم داشتن ِ یک وزید...

**#فاطمه(س) و #علی(ع)فاطمه کسی است که با نه سال زیستن همگام ...
۱

**#فاطمه(س) و #علی(ع)فاطمه کسی است که با نه سال زیستن همگام ...

**#سمانه_خانوم  نوشت : ...تو پرم کردی...تو لبریزم کردی...تو ...
۲

**#سمانه_خانوم نوشت : ...تو پرم کردی...تو لبریزم کردی...تو ...

**#سمانه_خانوم نوشت :اینک عرش #آسمان ، سرشار از #هیاهو شده ا...
۱

**#سمانه_خانوم نوشت :اینک عرش #آسمان ، سرشار از #هیاهو شده ا...

**#عباس عباس... #ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌اش را، هستی‌اش را و ...
۱

**#عباس عباس... #ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌اش را، هستی‌اش را و ...

**#مولای_مهربانم!#سلام آقا جاناز #دلتنگی ها چه بگویم...از سک...
۶

**#مولای_مهربانم!#سلام آقا جاناز #دلتنگی ها چه بگویم...از سک...

**#سمانه_خانوم نوشت :.. #چادر مشکی من...با تو ، من در #روح ط...
۱

**#سمانه_خانوم نوشت :.. #چادر مشکی من...با تو ، من در #روح ط...

**بگو دوستم داری تا #زیباتر شومبگو دوستم داری تا انگشتانم #ط...
۱

**بگو دوستم داری تا #زیباتر شومبگو دوستم داری تا انگشتانم #ط...

**#سمانه_خانوم نوشت :اینک عرش #آسمان ، سرشار از #هیاهو شده ا...

**#سمانه_خانوم نوشت :اینک عرش #آسمان ، سرشار از #هیاهو شده ا...

**#عباس عباس... #ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌اش را، هستی‌اش را و ...

**#عباس عباس... #ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌اش را، هستی‌اش را و ...

**#مولای_مهربانم!#سلام آقا جاناز #دلتنگی ها چه بگویم...از سک...

**#مولای_مهربانم!#سلام آقا جاناز #دلتنگی ها چه بگویم...از سک...

**#سمانه_خانوم نوشت :.. #چادر مشکی من...با تو ، من در #روح ط...

**#سمانه_خانوم نوشت :.. #چادر مشکی من...با تو ، من در #روح ط...

**بگو دوستم داری تا #زیباتر شومبگو دوستم داری تا انگشتانم #ط...

**بگو دوستم داری تا #زیباتر شومبگو دوستم داری تا انگشتانم #ط...

**بگو دوستم داری تا #زیباتر شومبگو دوستم داری تا انگشتانم #ط...

**بگو دوستم داری تا #زیباتر شومبگو دوستم داری تا انگشتانم #ط...

**#سمانه_خانوم نوشت :.. #چادر مشکی من...با تو ، من در #روح ط...

**#سمانه_خانوم نوشت :.. #چادر مشکی من...با تو ، من در #روح ط...

**#مولای_مهربانم!#سلام آقا جاناز #دلتنگی ها چه بگویم...از سک...

**#مولای_مهربانم!#سلام آقا جاناز #دلتنگی ها چه بگویم...از سک...

**#عباس عباس... #ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌اش را، هستی‌اش را و ...
۱

**#عباس عباس... #ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌اش را، هستی‌اش را و ...