حال (۶۶۵ تصویر)

یک خردمند بزرگ هندی زمانی می‌گفت:شما همان جایی هستید که توجه...

یک خردمند بزرگ هندی زمانی می‌گفت:شما همان جایی هستید که توجه...

#حال یک دیوانه را آلوچه بهتر میکند😐😂🙈            ...
۳۴

#حال یک دیوانه را آلوچه بهتر میکند😐😂🙈 ...

من خوبم

من خوبم

#سیاه#حال بد
۲

#سیاه#حال بد