حالم (۷۱ تصویر)

بماند به یادگار

بماند به یادگار

#حالم خوبه چون #طُ رو دارم😍💞Code:[ #۱۲ ]️فالو کنید وبقیه کلی...

#حالم خوبه چون #طُ رو دارم😍💞Code:[ #۱۲ ]️فالو کنید وبقیه کلی...

#حالم#=#جهنم
۲

#حالم#=#جهنم

اگر می پرسی از  #حالم ، دقیقا مثل بیروت استلبم آواز می‌خواند...
۳

اگر می پرسی از #حالم ، دقیقا مثل بیروت استلبم آواز می‌خواند...

از خیابان شهدا آرام آرام در حال گذر بودم!.اولین کوچه به نام ...
۲۲

از خیابان شهدا آرام آرام در حال گذر بودم!.اولین کوچه به نام ...

#حالم را نپرس....از #من!تا حال خوب؛ #مسافت زیادی باقیستبرسم،...

#حالم را نپرس....از #من!تا حال خوب؛ #مسافت زیادی باقیستبرسم،...

#عشقت دلچسب است .. شبیه #فنجان چایی داغهمراه با #تو در یک  #...

#عشقت دلچسب است .. شبیه #فنجان چایی داغهمراه با #تو در یک #...

#عشقت دلچسب است .. شبیه #فنجان چایی داغهمراه با #تـو در یک  ...
۱

#عشقت دلچسب است .. شبیه #فنجان چایی داغهمراه با #تـو در یک ...

#بازم #حالم #بد #شد:pensive_face::pensive_face::pensive_face...
۵

#بازم #حالم #بد #شد:pensive_face::pensive_face::pensive_face...

#دلتنگی‌ساعت‌و‌لحظه :heavy_black_heart:  #سرش‌نمی‌شودجانِ‌دل...
۷

#دلتنگی‌ساعت‌و‌لحظه :heavy_black_heart: #سرش‌نمی‌شودجانِ‌دل...

:heavy_black_heart:️#حالم چہ قدر خوب است:heavy_black_heart:️...

:heavy_black_heart:️#حالم چہ قدر خوب است:heavy_black_heart:️...

#حالم یه طوریه که ...

#حالم یه طوریه که ...

اولین کوچه به نام شهید همت؛ محمد ابراهیم با صدایی آرام و لحن...
۵

اولین کوچه به نام شهید همت؛ محمد ابراهیم با صدایی آرام و لحن...

#حالم در واژه ها هم نمیگنجد.....:crying_face: دلم انقد پره ک...
۱۵

#حالم در واژه ها هم نمیگنجد.....:crying_face: دلم انقد پره ک...

#چقدر.خوبه که یکی رو #داشته باشی وقتی بهش بگی #حالم بد.بگه ا...
۱۳

#چقدر.خوبه که یکی رو #داشته باشی وقتی بهش بگی #حالم بد.بگه ا...

.#حال مرا نپرس،#حالم را خوب کن...#باید یادت بدهم؟#یک دوستت د...
۱۶

.#حال مرا نپرس،#حالم را خوب کن...#باید یادت بدهم؟#یک دوستت د...