نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حافـــــظ (۱۲ تصویر)

#تفال_حضرت_حافظ رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد سیل سرشک ما ز دلش کین به درنبرد در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد یا رب ...

#تفال_حضرت_حافظ رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد سیل سرشک ما ز دلش کین به درنبرد در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد یا رب تو آن جوان دلاور نگاه دار کز تیر آه گوشه نشینان حذر نکرد ماهی و ...

۲۲ دی 1398
28K
#تفال_حضرت_حافظ #دوشنبه ٢ دی ٩٨ شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود ببین که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست بیار ...

#تفال_حضرت_حافظ #دوشنبه ٢ دی ٩٨ شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود ببین که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست بیار باده که در بارگاه استغنا چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست ...

۲ دی 1398
45K
#نیایش_صبحگاهی معبودم،🙏 امروز لبخند میزنم بر این روز زیبا... چون هدیه ی توست. من برای بردن به این دنیا آمده ام، برای رسیدن به خواسته هایم تمام تلاشم را میکنم ، میدانم کمکم میکنی دستانم ...

#نیایش_صبحگاهی معبودم،🙏 امروز لبخند میزنم بر این روز زیبا... چون هدیه ی توست. من برای بردن به این دنیا آمده ام، برای رسیدن به خواسته هایم تمام تلاشم را میکنم ، میدانم کمکم میکنی دستانم رابه عشق تو میسپارم، تا مراراهبرشوی و بی خود ازخویش، دل به راه میسپارم. تسلیم ...

۱۱ آذر 1398
15K
 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست ...

 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست ...

۱۶ مرداد 1396
113
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد گر برگ عیش می‌طلبی ترک خواب کن #حافـــــظ 🌸 🍃 @Rain_of_l0ve 🌾 🌹 🌾 🌹 🌾

خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد گر برگ عیش می‌طلبی ترک خواب کن #حافـــــظ 🌸 🍃 @Rain_of_l0ve 🌾 🌹 🌾 🌹 🌾

۱۱ خرداد 1396
56
خوشست خلوت، اگر یار، یارِمن باشد... #حافـــــظ

خوشست خلوت، اگر یار، یارِمن باشد... #حافـــــظ

۱۹ بهمن 1395
49
باغبان گر پنج روز صحبت گل بایدش بر جفای خار هجرانصبر بلبل بایدش #حافـــــظ 🌹 🍃 🌸 @golbeyt_nab 🌸

باغبان گر پنج روز صحبت گل بایدش بر جفای خار هجرانصبر بلبل بایدش #حافـــــظ 🌹 🍃 🌸 @golbeyt_nab 🌸

۸ دی 1395
70
صبح دم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت گل بخندید که از راست نرنجیم ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت #حافـــــظ 🌹 ...

صبح دم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت گل بخندید که از راست نرنجیم ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت #حافـــــظ 🌹 🍃 🌸 @golbeyt_nab 🌸

۸ دی 1395
55
🌸 فکـر بلبل هٖـمـه آن است کـه گل شـد یـارش گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش #حافـــــظ 🌹 🍃 🌸 @golbeyt_nab 🌸

🌸 فکـر بلبل هٖـمـه آن است کـه گل شـد یـارش گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش #حافـــــظ 🌹 🍃 🌸 @golbeyt_nab 🌸

۶ دی 1395
46
#تفال_حضرت_حافظ بی مهر رخت روز مرا نور نماندست وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست می‌رفت خیال تو ز ...

#تفال_حضرت_حافظ بی مهر رخت روز مرا نور نماندست وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست می‌رفت خیال تو ز چشم من و می‌گفت هیهات از این گوشه که معمور نماندست وصل تو اجل را ...

۱۶ آذر 1395
102
رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد سیل سرشک ما ز دلش کین به درنبرد در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد یا رب تو ...
عکس بلند

رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد سیل سرشک ما ز دلش کین به درنبرد در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد یا رب تو آن جوان دلاور نگاه دار کز تیر آه گوشه نشینان حذر نکرد ماهی و مرغ ...

۲۷ شهریور 1395
32
🍃 🌺 🍃 @takbeitenab 🍃 🌺 🍃 چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد به هرزه بی می و معشوق عمر می‌گذرد بطالتم بس از امروز کار ...

🍃 🌺 🍃 @takbeitenab 🍃 🌺 🍃 چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد به هرزه بی می و معشوق عمر می‌گذرد بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین نثار خاک ره آن نگار ...

۱۵ شهریور 1395
87