حافظ_شیرازی (۳۷ تصویر)

عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمدهبازگردد یا برآید؟چیست فرمان ...

عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمدهبازگردد یا برآید؟چیست فرمان ...

گرم نه پیر مغان در به روی بگشایدکدام در بزنم؟چاره از کجا جوی...

گرم نه پیر مغان در به روی بگشایدکدام در بزنم؟چاره از کجا جوی...

کار با پاورپوینتبا استفاده از پاورپوینت میشه طرحهای زیبایی خ...
۱

کار با پاورپوینتبا استفاده از پاورپوینت میشه طرحهای زیبایی خ...

کار با پاورپوینتبا استفاده از پاورپوینت میشه طرحهای زیبایی خ...

کار با پاورپوینتبا استفاده از پاورپوینت میشه طرحهای زیبایی خ...

🌺یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد🌼دوستی کی آخر آمد دوست...
۲

🌺یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد🌼دوستی کی آخر آمد دوست...

🌺هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد🌻خداش در همه حال از بلا نگه د...

🌺هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد🌻خداش در همه حال از بلا نگه د...

💞 #حافظ_شیرازی🌺مکن به #نامه سیاهی #ملامتِ منِ مست           ...
۱

💞 #حافظ_شیرازی🌺مکن به #نامه سیاهی #ملامتِ منِ مست ...

┈┈•✾🌿🌺🌿✾🌿🌺🌿✾🌿🌺🌿•✾🌿🌺🌿✾•┈┈💓 #حافظ_شیرازی🌺هزار #دشمن_م ار می‌کن...

┈┈•✾🌿🌺🌿✾🌿🌺🌿✾🌿🌺🌿•✾🌿🌺🌿✾•┈┈💓 #حافظ_شیرازی🌺هزار #دشمن_م ار می‌کن...

💓 #حافظ_شیرازی🌺دور گردون گر دو روزی بر #مراد ما نرفت        ...

💓 #حافظ_شیرازی🌺دور گردون گر دو روزی بر #مراد ما نرفت ...

#حافظ_شیرازیشعر «مرا عهدیست با جانان» غزل شماره ۳۲۷ از غزلیا...

#حافظ_شیرازیشعر «مرا عهدیست با جانان» غزل شماره ۳۲۷ از غزلیا...

@MehrBanooo_2018رسید مژده که ایام غم نخواهد ماندچنان نماند چ...

@MehrBanooo_2018رسید مژده که ایام غم نخواهد ماندچنان نماند چ...

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماندچنان نماند چنین نیز هم نخواه...
۳

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماندچنان نماند چنین نیز هم نخواه...

#حافظ_شیرازی

#حافظ_شیرازی

#حافظ_شیرازیما ز یاران چشم یاری داشتیمخود غلط بود آنچه می پن...
۱

#حافظ_شیرازیما ز یاران چشم یاری داشتیمخود غلط بود آنچه می پن...

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارشگل در اندیشه که چون عشوه کن...
۱

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارشگل در اندیشه که چون عشوه کن...

#حافظ_شیرازی:purple_heart:

#حافظ_شیرازی:purple_heart:

#حافظ_شیرازی #مجموعه_کالیگرافی #شهریار_جمالی

#حافظ_شیرازی #مجموعه_کالیگرافی #شهریار_جمالی

#بهزاد_شهریاری #سهراب #سهراب_سپهری #سهرابسپهری #سایه #سایه #...

#بهزاد_شهریاری #سهراب #سهراب_سپهری #سهرابسپهری #سایه #سایه #...

digikala