حافظ (۲۶۶۷ تصویر)

🌵💚من آرامم و دلتنگمیدانی آدم، دلتنگ باشد و آرام یعنی چه؟یعنی...

🌵💚من آرامم و دلتنگمیدانی آدم، دلتنگ باشد و آرام یعنی چه؟یعنی...

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی _ دل بی تو به جان آمد وقت اس...

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی _ دل بی تو به جان آمد وقت اس...

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش _ وز شما پنهان نشاید کرد ...

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش _ وز شما پنهان نشاید کرد ...

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دا...
۵

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دا...

ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایمای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما#ح...
۵

ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایمای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما#ح...

ما در درون سینه هوایی نهفته‌ایمبر باد اگر رود دل ما زان هوا ...

ما در درون سینه هوایی نهفته‌ایمبر باد اگر رود دل ما زان هوا ...

کامم از تلخی غم چون زهر گشتبانگ نوش شادخواران یاد باد#حافظ

کامم از تلخی غم چون زهر گشتبانگ نوش شادخواران یاد باد#حافظ

ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می‌بینم کمین از گوشه‌ای کرد...

ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می‌بینم کمین از گوشه‌ای کرد...

خوش است خلوت ؛اگر یار ، یارِ من باشد ...♥️#حافظ─━━━⊱✿⊰━━━─  ...

خوش است خلوت ؛اگر یار ، یارِ من باشد ...♥️#حافظ─━━━⊱✿⊰━━━─  ...

ده فرمان حضرت #حافظ.۱) زلف بر باد مده۲) ناز بنیاد مکن۳) می‌م...

ده فرمان حضرت #حافظ.۱) زلف بر باد مده۲) ناز بنیاد مکن۳) می‌م...

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی‌ستروم به گلشن رضوان که مرغ...
۱

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی‌ستروم به گلشن رضوان که مرغ...

digikala