حافظان_امنیت (۳ تصویر)

🏴🚨سانحه برای شناور #کنارک نداجا/  #تسلیت خدمت خانواده های #ح...

🏴🚨سانحه برای شناور #کنارک نداجا/ #تسلیت خدمت خانواده های #ح...

:triangular_flag_on_post: من یک چیز را خوب میدانم:up-pointin...
۹

:triangular_flag_on_post: من یک چیز را خوب میدانم:up-pointin...

بی انصاف نباشیم #سپاه_پاسداران #حافظان_امنیت #سردار_حاجی_زاد...

بی انصاف نباشیم #سپاه_پاسداران #حافظان_امنیت #سردار_حاجی_زاد...