حاتمی_کیا (۳۴ تصویر)

خروج
۱

خروج

‏ #آزادی_بیان کیلویی چند:thinking_face::black_diamond_suit:️...
۱

‏ #آزادی_بیان کیلویی چند:thinking_face::black_diamond_suit:️...

:triangular_flag_on_post: اینکه بیای وسط بازار #دین_فروشی و ...
۱

:triangular_flag_on_post: اینکه بیای وسط بازار #دین_فروشی و ...

:large_red_circle: موندم این #رشیدپور بعد از اون فیتیله پیچ ...
۷

:large_red_circle: موندم این #رشیدپور بعد از اون فیتیله پیچ ...

:large_blue_circle: تا وقتی صدای #زیبا و روحبخش #اذان از #ما...
۱

:large_blue_circle: تا وقتی صدای #زیبا و روحبخش #اذان از #ما...

بت های زیادی برای شکستن هستکافیست تو ابراهیم باشی.#ابراهیم_ه...
۱

بت های زیادی برای شکستن هستکافیست تو ابراهیم باشی.#ابراهیم_ه...

:aquarius:️ این تمام بضاعت #سینما ی #انقلاب است ...:up-point...

:aquarius:️ این تمام بضاعت #سینما ی #انقلاب است ...:up-point...

‍ :clapper_board: اولین گفت‌و‌گو با سرکرده #داعش/ نمی‌دانستم...
۴

‍ :clapper_board: اولین گفت‌و‌گو با سرکرده #داعش/ نمی‌دانستم...

ای جانم به این عکس...سه تا عشقا کنار هم.مگه داریم از این عکس...
۵

ای جانم به این عکس...سه تا عشقا کنار هم.مگه داریم از این عکس...

:japanese_symbol_for_beginner:اخیراً در چند خط!!:black_diamo...
۲

:japanese_symbol_for_beginner:اخیراً در چند خط!!:black_diamo...

رسانه ی آرمانی از دید #حاتمی_کیا اونه که ۲۴ساعته از کاراش تع...

رسانه ی آرمانی از دید #حاتمی_کیا اونه که ۲۴ساعته از کاراش تع...

شهیدآوینی:فحش اگر بدهند آزادی بیان است،جواب اگر بدهی بی فرهن...
۱۱

شهیدآوینی:فحش اگر بدهند آزادی بیان است،جواب اگر بدهی بی فرهن...

یادم می آید که زمانی میگفتم: من #سینما را قبول ندارم...#متجد...
۲

یادم می آید که زمانی میگفتم: من #سینما را قبول ندارم...#متجد...

یادم می آید که زمانی میگفتم: من #سینما را قبول ندارم...#متجد...

یادم می آید که زمانی میگفتم: من #سینما را قبول ندارم...#متجد...

یادم می آید که زمانی میگفتم: من #سینما را قبول ندارم...#متجد...

یادم می آید که زمانی میگفتم: من #سینما را قبول ندارم...#متجد...

یادم می آید که زمانی میگفتم: من #سینما را قبول ندارم...#متجد...

یادم می آید که زمانی میگفتم: من #سینما را قبول ندارم...#متجد...

یادم می آید که زمانی میگفتم: من #سینما را قبول ندارم...#متجد...

یادم می آید که زمانی میگفتم: من #سینما را قبول ندارم...#متجد...

یادم می آید که زمانی میگفتم: من #سینما را قبول ندارم...#متجد...

یادم می آید که زمانی میگفتم: من #سینما را قبول ندارم...#متجد...

یادم می آید که زمانی میگفتم: من #سینما را قبول ندارم...#متجد...

یادم می آید که زمانی میگفتم: من #سینما را قبول ندارم...#متجد...

#به_وقت_شام  #طنز نیست نقطه عطف سینمای ایران است فیلمی است ک...
۳۰

#به_وقت_شام #طنز نیست نقطه عطف سینمای ایران است فیلمی است ک...