حاتمه_ابراهیم_زاده (۱۷۴ تصویر)

عزیز می گفت: برای درکنار هم موندن باید خیلی چیزارو بخشید، خی...
۲

عزیز می گفت: برای درکنار هم موندن باید خیلی چیزارو بخشید، خی...

📝همه ی آدم های خوب زندگی یک طرف اما آنکه سکوتت را می فهمد چی...

📝همه ی آدم های خوب زندگی یک طرف اما آنکه سکوتت را می فهمد چی...

تمام روز را در این فکر بودم چطور می شود به کسی فکر کرد که دی...
۴

تمام روز را در این فکر بودم چطور می شود به کسی فکر کرد که دی...

محبوبتو تگ کن 😍.محبوبم من نه یک بار که بارها میخواهمت..میخوا...

محبوبتو تگ کن 😍.محبوبم من نه یک بار که بارها میخواهمت..میخوا...

دردها هیچوقت خنده دار نبودند...!کوچک که بودیم بارها در گوشما...

دردها هیچوقت خنده دار نبودند...!کوچک که بودیم بارها در گوشما...

خوشبختی ...

خوشبختی ...

+چرا از اونجا رفتی؟_چون هیچوقت احساس خوبی نداشتم+اما بنظرت ا...
عکس بلند
۲۰

+چرا از اونجا رفتی؟_چون هیچوقت احساس خوبی نداشتم+اما بنظرت ا...

تعبیرِ من از دوست داشتنماندن و پذیرفتن تفاوت هاست،خواستن و گ...
۶

تعبیرِ من از دوست داشتنماندن و پذیرفتن تفاوت هاست،خواستن و گ...

پلییز ۹۹

پلییز ۹۹

پاییز

پاییز

دیر یا زودزندگـــ✨ـی یادت میدهد بیش از آنکه نگران از دست داد...

دیر یا زودزندگـــ✨ـی یادت میدهد بیش از آنکه نگران از دست داد...