جیکوب (۲۱ تصویر)

#جیکوب #jacobe #the_boyz

#جیکوب #jacobe #the_boyz

اسامی گروه the boyz #سانگیون:heavy_black_heart: #جویون:heavy...
۵

اسامی گروه the boyz #سانگیون:heavy_black_heart: #جویون:heavy...

#جیکوب #کوین:smirking_face::rose:
۱۲

#جیکوب #کوین:smirking_face::rose:

#هیونجه #سانوو #جیکوب:heavy_black_heart::heavy_black_heart::...
۶

#هیونجه #سانوو #جیکوب:heavy_black_heart::heavy_black_heart::...

#هیونجه #نیو #جیکوب #هوال #سانوو #کیودسته گل براشون برده هوا...
۸

#هیونجه #نیو #جیکوب #هوال #سانوو #کیودسته گل براشون برده هوا...

#جیکوب:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_wit...

#جیکوب:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_wit...

THE BOYZ:dizzy_symbol::eyes: #سانگیون #جیکوب #یونگهون #هیونج...
۲

THE BOYZ:dizzy_symbol::eyes: #سانگیون #جیکوب #یونگهون #هیونج...

#جیکوب

#جیکوب

#جیکوب

#جیکوب

#جیکوب

#جیکوب

هاکنیون و کیو و سونوو و جیکوب:smiling_face_with_heart-shaped...
۱

هاکنیون و کیو و سونوو و جیکوب:smiling_face_with_heart-shaped...

جاست قیافع #جیکوب :face_with_tears_of_joy: #کیو #دبویز #the_...

جاست قیافع #جیکوب :face_with_tears_of_joy: #کیو #دبویز #the_...

هندزفری به گوش خوابه بچم:face_with_tears_of_joy::smiling_fac...

هندزفری به گوش خوابه بچم:face_with_tears_of_joy::smiling_fac...

چقد عر بزنم واسه کیو خوبه:face_with_tears_of_joy::face_with_...
۱

چقد عر بزنم واسه کیو خوبه:face_with_tears_of_joy::face_with_...

بای لایف:expressionless_face::expressionless_face::broken_he...
۲۱

بای لایف:expressionless_face::expressionless_face::broken_he...

های فور اون دنیا:expressionless_face::broken_heart:( از سمت ...
۹

های فور اون دنیا:expressionless_face::broken_heart:( از سمت ...

مردم:expressionless_face::broken_heart:(از سمت راست به ترتیب...
۳۴

مردم:expressionless_face::broken_heart:(از سمت راست به ترتیب...

اپدیت توییتر پسرا:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: #the_...

اپدیت توییتر پسرا:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: #the_...

#میلی #جیکوب
۱

#میلی #جیکوب

بیوگرافی اعضا گروه ده بویز(the boz)#jacob#جیکوباسم: به جون ی...
۲

بیوگرافی اعضا گروه ده بویز(the boz)#jacob#جیکوباسم: به جون ی...

digikala