جو (۳۸ تصویر)

من هر چه مولانا شدم او شمس تبریزم نشد
۲۸

من هر چه مولانا شدم او شمس تبریزم نشد

📚 پرداخت فطریه با اجناسی غیر از گندم و جو💠 سؤال: آیا می توان...
۴

📚 پرداخت فطریه با اجناسی غیر از گندم و جو💠 سؤال: آیا می توان...

📚 جنس و مقدار فطریه💠 سؤال: مقدار #فطریه برای هر نفر چه مقدار...
۲

📚 جنس و مقدار فطریه💠 سؤال: مقدار #فطریه برای هر نفر چه مقدار...

🔻کره #ماه فاقد #جو بوده و باد و بارانی در آن شکل نمی‌گیرد. ب...

🔻کره #ماه فاقد #جو بوده و باد و بارانی در آن شکل نمی‌گیرد. ب...

در آسمانِ کُره ماه خورشید هست ولی آسمانِ ماه همیشه تاریک و س...

در آسمانِ کُره ماه خورشید هست ولی آسمانِ ماه همیشه تاریک و س...

نان #جو و ویتامین ۱۲  #حکیم_خیراندیشانواع ویتامین ب۱۲ در نان...
۲

نان #جو و ویتامین ۱۲ #حکیم_خیراندیشانواع ویتامین ب۱۲ در نان...

#معتاد #داستانک واقعی #به سمت خونه حرکت میکردم که دیدم عده ا...
۱

#معتاد #داستانک واقعی #به سمت خونه حرکت میکردم که دیدم عده ا...

در #علم #ستاره شناسی #شهاب #سنگ به قطعات سنگی معلق در #قضا گ...

در #علم #ستاره شناسی #شهاب #سنگ به قطعات سنگی معلق در #قضا گ...

:large_orange_diamond: برنامه #حفظ_قرآن :green_heart: یه #آی...
۱

:large_orange_diamond: برنامه #حفظ_قرآن :green_heart: یه #آی...

بدحجاب شدن و بی حجاب شدن دختران و زنان ایرانی تحت تاثیر غربم...

بدحجاب شدن و بی حجاب شدن دختران و زنان ایرانی تحت تاثیر غربم...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#تیلور #جو

#تیلور #جو

#تیلور #جو
۳

#تیلور #جو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...