جواهر (۶۱۲ تصویر)

روسری دخترانه

روسری دخترانه

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....
۱

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

فروشگاه پوشاک باران زیباشهر قزوینپیچ اینستاگرامم رو فالو کنی...

فروشگاه پوشاک باران زیباشهر قزوینپیچ اینستاگرامم رو فالو کنی...

شال و روسری

شال و روسری

فروشگاه پوشاک باران زیباشهر قزویندوستان پیچ اینستاگرامم رو ف...

فروشگاه پوشاک باران زیباشهر قزویندوستان پیچ اینستاگرامم رو ف...

فروشگاه پوشاک باران زیباشهر قزوینپیچ اینستاگرامم رو فالو کنی...

فروشگاه پوشاک باران زیباشهر قزوینپیچ اینستاگرامم رو فالو کنی...

گلسبنه طرح  سلطان قلب
۱

گلسبنه طرح سلطان قلب

💍آموزش جواهرسازی

💍آموزش جواهرسازی

#رهام#پرپرم#یاسم#آرسام#مهشیدم#یاسمینم#سوگلم👭#دوستتون_دارم♥💖💕...
۶۸

#رهام#پرپرم#یاسم#آرسام#مهشیدم#یاسمینم#سوگلم👭#دوستتون_دارم♥💖💕...

گلسینه شاپرک

گلسینه شاپرک

گلسینه ورزشی

گلسینه ورزشی

تل جواهر دوزی

تل جواهر دوزی

سنجاق سینه کوتوله

سنجاق سینه کوتوله

سنجاق سینه فلفل

سنجاق سینه فلفل

سنجاق سینه
۱

سنجاق سینه

گلسینه ماهی

گلسینه ماهی