جوان_انقلابی (۴۸ تصویر)

•| روح‌ الله زم روزے 18 ساعت علیه انقلاب ڪار میڪرد...!...مار...
۲

•| روح‌ الله زم روزے 18 ساعت علیه انقلاب ڪار میڪرد...!...مار...

جوان انقلابی

جوان انقلابی

🍃🌸او که باچشمان قشنگش متنهای"داداش حسین"را میخواند و کامنتها...
۲

🍃🌸او که باچشمان قشنگش متنهای"داداش حسین"را میخواند و کامنتها...

با این نقاشی، چهره همیشه خندان سردار سلیمانی روی صحنه، به تم...
۲

با این نقاشی، چهره همیشه خندان سردار سلیمانی روی صحنه، به تم...

‏سال۹۴: رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید! سال۹۸: حو...
۱

‏سال۹۴: رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید! سال۹۸: حو...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:small_blue_diamond:انتخاب درستی داشته باشیم:black_diamond_s...

:small_blue_diamond:انتخاب درستی داشته باشیم:black_diamond_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...
۱

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...

:rose:بسم‌الله الرّحمن الرّحیم:rose:خیلی خیلی مهم :warning_s...