جوانان_انقلابی (۱۹ تصویر)

سلطه کامل صهیونیستها

سلطه کامل صهیونیستها

سرود خاطره انگیز کی بود کی بود که پرسید

سرود خاطره انگیز کی بود کی بود که پرسید

:small_blue_diamond:انتخاب درستی داشته باشیم:black_diamond_s...

:small_blue_diamond:انتخاب درستی داشته باشیم:black_diamond_s...

*توجه توجه*:cross_mark: :cross_mark: :large_blue_circle: :cr...
۲

*توجه توجه*:cross_mark: :cross_mark: :large_blue_circle: :cr...

*توجه توجه*:cross_mark::cross_mark::large_blue_circle::cross...
۵

*توجه توجه*:cross_mark::cross_mark::large_blue_circle::cross...

:heavy_exclamation_mark_symbol:️جمعه ٢ اسفند ٩٨،آزمون داریم:...

:heavy_exclamation_mark_symbol:️جمعه ٢ اسفند ٩٨،آزمون داریم:...

:police_cars_revolving_light:مهم :heavy_large_circle:مردم شر...

:police_cars_revolving_light:مهم :heavy_large_circle:مردم شر...

به پیکر سوخته #سردار_عزیزمان قسم میخوریم پای صندوق های رای ب...

به پیکر سوخته #سردار_عزیزمان قسم میخوریم پای صندوق های رای ب...

به پیکر سوخته #سردار_عزیزمان قسم میخوریم پای صندوق های رای ب...
۱

به پیکر سوخته #سردار_عزیزمان قسم میخوریم پای صندوق های رای ب...

:heavy_large_circle:️ کنایه سنگین قالیباف به حرفهای امروز رو...
۱

:heavy_large_circle:️ کنایه سنگین قالیباف به حرفهای امروز رو...

:cheering_megaphone::cheering_megaphone::cheering_megaphone:...

:cheering_megaphone::cheering_megaphone::cheering_megaphone:...

:cheering_megaphone::cheering_megaphone::cheering_megaphone:...

:cheering_megaphone::cheering_megaphone::cheering_megaphone:...

#۱۳_آبان روز ملی دانش آموز و مبارزه با استکبارالبته لازم به ...
۴

#۱۳_آبان روز ملی دانش آموز و مبارزه با استکبارالبته لازم به ...

#۱۳_آبان روز ملی دانش آموز و مبارزه با استکبارالبته لازم به ...

#۱۳_آبان روز ملی دانش آموز و مبارزه با استکبارالبته لازم به ...

:bell: شماره‌ی جدید نشریه‌ی #خط_حزب_الله منتشر شد: ده برابر ...

:bell: شماره‌ی جدید نشریه‌ی #خط_حزب_الله منتشر شد: ده برابر ...

عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم تشییع #طلبه_شهید مصطفی قاسمی ...
۲

عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم تشییع #طلبه_شهید مصطفی قاسمی ...

:medium_black_circle:️ 70 جلد کتاب از اسناد #لانه_جاسوسی منت...

:medium_black_circle:️ 70 جلد کتاب از اسناد #لانه_جاسوسی منت...

‌‌‌‌رهبر انقلاب:هدف دشمنان این بود که منطقه #خلیج_فارس را بر...

‌‌‌‌رهبر انقلاب:هدف دشمنان این بود که منطقه #خلیج_فارس را بر...

‌‌‌‌رهبر انقلاب:هدف دشمنان این بود که منطقه #خلیج_فارس را بر...

‌‌‌‌رهبر انقلاب:هدف دشمنان این بود که منطقه #خلیج_فارس را بر...