جهل (۱۰۸ تصویر)

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً می‌ميرد؛ ﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در رؤﯾﺎ، چه د...
۰

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً می‌ميرد؛ ﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در رؤﯾﺎ، چه د...

با دقت مطالعه شود قسمت اول
۰

با دقت مطالعه شود قسمت اول

#زندگی #ایران#فلاکت #جهل #خرافات #استعمارچین #استثمار #روسیه...
۷

#زندگی #ایران#فلاکت #جهل #خرافات #استعمارچین #استثمار #روسیه...

#بخونید - نفت یه چیز به درد بخوریه.در واقع ثروت ملیه. منبع ا...
۰

#بخونید - نفت یه چیز به درد بخوریه.در واقع ثروت ملیه. منبع ا...

#کو 😂😂😂‏خانه نخرید همه را صاحب خانه می کنیم. تیتری که ۴۱ سال...
۱

#کو 😂😂😂‏خانه نخرید همه را صاحب خانه می کنیم. تیتری که ۴۱ سال...

🔶 واکنش #روغنفکران به چند حادثه 😐👆فائزه هاشمی گفته پدر قاتل ...
۰

🔶 واکنش #روغنفکران به چند حادثه 😐👆فائزه هاشمی گفته پدر قاتل ...

طرفدارای ترامپ از گاوم گاوترن(بلانسبت گاو)نوشته کرونا دروغه ...
۰

طرفدارای ترامپ از گاوم گاوترن(بلانسبت گاو)نوشته کرونا دروغه ...

⭕️ خر برفت و خر برفت و خر برفت 😁🔸 توی آمریکا طرف از ساحلگردی...
۰

⭕️ خر برفت و خر برفت و خر برفت 😁🔸 توی آمریکا طرف از ساحلگردی...

#جهل #سواد_رسانه_ای
۰

#جهل #سواد_رسانه_ای

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

⭕️روزی #وعده_دروغ به روستای ما آمد! گفتیم رهگذر است! اما مان...
۹

⭕️روزی #وعده_دروغ به روستای ما آمد! گفتیم رهگذر است! اما مان...