جنگ_با_خدا (۸۲ تصویر)

حرمت مؤمن از کعبه هم بالاتر است!از امام صادق علیه‌السلام نقل...

حرمت مؤمن از کعبه هم بالاتر است!از امام صادق علیه‌السلام نقل...

عکسی که باید مایه عبرت همگان شود..کسی که #جنگ_با_خدا یعنی #ر...
۲

عکسی که باید مایه عبرت همگان شود..کسی که #جنگ_با_خدا یعنی #ر...

فریاد مراجع در ربوی بودن فعالیت #بانک ها همچنان به گوش میرسد...

فریاد مراجع در ربوی بودن فعالیت #بانک ها همچنان به گوش میرسد...

پایه های اقتصاد کشور ریشه در علمی دارد که بر اساس طمع و حرص ...

پایه های اقتصاد کشور ریشه در علمی دارد که بر اساس طمع و حرص ...

حسن #روحانی در سال۹۲: برنامه من نجات اقتصاد کشور است:confuse...
۶

حسن #روحانی در سال۹۲: برنامه من نجات اقتصاد کشور است:confuse...

ربای بانکی هم باعث فجایع اقتصادی مثل تبعیض طبقاتی، فقر بیشتر...
۳

ربای بانکی هم باعث فجایع اقتصادی مثل تبعیض طبقاتی، فقر بیشتر...

یکی از راه هایی که می توان با آن ربا را از جامعه زدود برقرار...
۱

یکی از راه هایی که می توان با آن ربا را از جامعه زدود برقرار...

رهبر مملکت چند سال پیش از مسئولان خواست فکری به حال اقتصاد ک...

رهبر مملکت چند سال پیش از مسئولان خواست فکری به حال اقتصاد ک...

آنچه در پی شبهه ناک شدن  سفره مردم با اقتصاد ربوی کشور که جو...

آنچه در پی شبهه ناک شدن سفره مردم با اقتصاد ربوی کشور که جو...

بانک یعنی ربا و ربا یعنی جنگ با خدا. مردم باید بر علیه چنین ...

بانک یعنی ربا و ربا یعنی جنگ با خدا. مردم باید بر علیه چنین ...

جنگ ارزی یعنی کاهش ارزش پول در مقابل دیگر ارزها که از ترسناک...

جنگ ارزی یعنی کاهش ارزش پول در مقابل دیگر ارزها که از ترسناک...

سیستم مالی جهان از اساس شیطانی است؛ ثروت را از بخش تولید کنن...

سیستم مالی جهان از اساس شیطانی است؛ ثروت را از بخش تولید کنن...

ربای پیشرفته ای که امروزه توسط بانک ها ایجاد شده برکت را از ...

ربای پیشرفته ای که امروزه توسط بانک ها ایجاد شده برکت را از ...

بانک یعنی ربا و ربا یعنی جنگ با خدا. سرانجام این جنگ تمدنی ک...
۲

بانک یعنی ربا و ربا یعنی جنگ با خدا. سرانجام این جنگ تمدنی ک...

خداوند با کسی عقد اخوت نبسته است. ما هم اگر سیستم ربوی بانکد...

خداوند با کسی عقد اخوت نبسته است. ما هم اگر سیستم ربوی بانکد...

هر بار که با کارت چیزی خریداری می کنید خلق نقدینگی می کنید.م...

هر بار که با کارت چیزی خریداری می کنید خلق نقدینگی می کنید.م...

#ربا
#بانکداری_ربوی
#جنگ_با_خدا

#ربا #بانکداری_ربوی #جنگ_با_خدا

با عنایت حضرت حق ، #انقلاب_اقتصادی مردم ایران نزدیک است .#رب...

با عنایت حضرت حق ، #انقلاب_اقتصادی مردم ایران نزدیک است .#رب...

#ربا#بانکداری_ربوی#جنگ_با_خدا

#ربا#بانکداری_ربوی#جنگ_با_خدا

بانک ها خودشان سیستمی ربوی دارند و نمی توانند به اقتصاد کشور...

بانک ها خودشان سیستمی ربوی دارند و نمی توانند به اقتصاد کشور...